Menu Zamknij

Automatyczne wypełnianie komórek seriami danych

 


Plik do ćwiczeń:

Skoroszyt_1


Bardzo przydatnym mechanizmem programu Excel jest tzw. autowypełnianie. Jest to mechanizm pozwalający na automatyczne wypełnianie kolejnych komórek odpowiednimi seriami danych, takimi jak na przykład dni tygodnia czy miesiące roku.
By móc skorzystać z tego mechanizmu należy najpierw wpisać jedną lub kilka wartości, które będą podstawą do wygenerowania serii danych w kolejnych komórkach.
Po zaznaczeniu komórki (lub kilku komórek) w prawym dolnym rogu zaznaczonego obszaru pojawi się uchwyt wypełniania.

 

Uchwyt wypełniania

 

Uchwyt ten należy kliknąć i przeciągnąć tak, by zaznaczyć żądaną ilość komórek, które zamierzamy wypełnić danymi. Po zwolnieniu przycisku myszy, Excel wypełni zaznaczone komórki odpowiednimi wartościami serii. W Excelu dopuszczalne jest automatyczne wypełnianie komórek w dowolnym kierunku: w dół, w górę, w lewo czy w prawo. Wypełnianie seriami zachowuje zastosowane w komórce formatowanie.

 

Autowypełnianie

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

  1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.
  2. Kliknij uchwyt wypełniania.
  3. Przeciągnij uchwyt wypełniania na żądaną liczbę komórek i zwolnij przycisk myszy. Na ekranie pojawi się przycisk Opcje Autowypełniania.
  4. Naciśnij przycisk Opcje Autowypełniania – na ekranie pojawi się menu podręczne. W razie potrzeby można użyć poleceń menu do zmiany sposobu wypełniania komórek seriami danych.

 

Autowypełnianie
 
Po wykonaniu tych czynności Excel wypełni komórki odpowiednimi wartościami.
 
W przypadku danych znajdujących się w pliku do ćwiczeń, efekt może być następujący:
 
Efekt autowypełniania