Menu Zamknij

Dodawanie elementów wykresu

 


 
Plik do ćwiczeń
sprzedaż_b.xlsx
 


 
Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
 

Po utworzeniu wykresu, Excel umożliwia jego modyfikację m.in. poprzez dodawanie różnych elementów. By tego dokonać wystarczy kliknąć na obszarze wykresu, a wówczas obok wykresu pojawią się trzy przyciski, pod którymi kryją się różne narzędzia umożliwiające wpływanie na wygląd wykresu:
 

  1. Elementy wykresu, który umożliwia dodawanie, usuwanie lub zmianę elementów wykresu, takich jak: tytuł, legenda, linie siatki oraz etykiety danych.
  2. Style wykresu, który umożliwia ustawianie stylu i schematów kolorów dla wykresu.
  3. Filtr wykresu, który umożliwia określenie, które dane i nazwy będą widoczne na wykresie.

 

Dodawanie elementów wykresu

Kliknięcie na przycisk Elementy wykresu umożliwia dostęp do menu, dzięki któremu możliwa jest ingerencja w to, jakie elementy wykresu są pokazywane. Dzięki temu menu można swobodnie dodawać i usuwać poszczególne elementy po to, by wykres spełniał nasze oczekiwania.
 

 
Każdy z pokazanych powyżej elementów wykresu posiada własne podmenu, które umożliwia doprecyzowanie, co i w jakiej formie chcemy pokazać. Możliwe jest więc bardzo duża ingerencja w to, jak będzie wyglądał wykres.