Menu Zamknij

Działania warunkowe – funkcja JEŻELI

 


Plik do ćwiczeń

Funkcje


Funkcja JEŻELI pozwala na wykonywanie obliczeń lub innych potrzebnych operacji, na liczbach lub danych spełniających kreślone (zdefiniowane prze użytkownika) kryteria.

Funkcja JEŻELI

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tekst.
Arkusz ten zawiera informacje o osobach różnej płci, takie jak:

 • płeć
 • zawód
 • wiek
 • zarobki

Zadanie:
Naszym zadaniem będzie wskazać te osoby, których zarobki są wyższe (lub równe) od średniej krajowej i obliczyć o ile są wyższe od tej średniej. Osobom, których zarobki są niższe o średniej krajowej przyporządkujemy tekst „poniżej średniej krajowej”.
Zakładamy, że średnia krajowa wynosi 5000 PLN.

 1. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik.
 2. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Logiczne kliknij funkcję JEŻELI.
 3. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji. Funkcja ma trzy argumenty: Test_logiczny, Wartość_jeżeli_prawda oraz Wartość_jeżeli_fałsz.
 4. Tworzymy Test_logiczny, czyli warunek sprawdzającym czy zarobki są wyższe lub równe średniej krajowej?
 5. Podajemy jakie działanie ma być podjęte, gdy warunek będzie spełniony – będzie prawdziwy. W tym przypadku chcemy obliczyć o ile zarobki przewyższają średnią, czyli szukamy różnicy wynoszącej: Zarobki-5000.
 6. Podajemy jakie działanie ma być podjęte, gdy warunek nie będzie spełniony – będzie nieprawdziwy (fałsz). W tym przypadku oczekujemy wyświetlenia tekstu „poniżej średniej krajowej”.
 7. Klikamy przycisk OK.

Wynik działania funkcji jest następujący: