Menu Zamknij

Edytowanie formuł

 


Plik do ćwiczeń

Edytowanie_formuł


Jedną z zalet Excela jest możliwość modyfikowania wprowadzanych danych. Tak samo jest w przypadku tworzonych formuł, które w razie potrzeby możemy aktualizować lub całkowicie zmieniać. Można modyfikować komórki, do których odwołuje się formuła, zamieniać argumenty funkcji a nawet przenosić formuły do innych komórek.
Jest kilka metod modyfikowania formuł:

1. Gdy formuła nie zawiera funkcji:

  •  klikając jeden raz na komórkę, w której znajduje się formuła, możemy dokonywać zmian poprzez Pasek formuł,
  •  klikając dwukrotnie na komórkę (lub klikając raz i wciskając klawisz F2), w której znajduje się formuła, możemy dokonywać zmian bezpośrednio w tej komórce .

2. Gdy formuła zawiera funkcję:

  • klikając jeden raz na komórkę, w której znajduje się formuła, możemy dokonywać zmian poprzez Pasek formuł,
  • klikając dwukrotnie na komórkę (lub klikając raz i wciskając klawisz F2), w której znajduje się formuła, możemy dokonywać zmian bezpośrednio w tej komórce,
  • klikając jeden raz na komórkę, w której znajduje się formuła, a następnie na przycisk Wstaw funkcję uruchamiamy okno dialogowe Argumenty funkcji, które umożliwia nam swobodne edytowanie formuły.

Modyfikowanie formuły w komórce

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń. Skorzystaj z arkusza o nazwie „w komórce„.

1. Kliknij dwukrotnie na komórce, którą chcesz edytować – w przykładzie jest to komórka D1. Excel wyróżni odpowiednimi kolorami komórki, do których odwołuje się edytowana formuła.
2. Zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić.

 

 

3. Kliknij nową komórkę (lub zakres komórek). Excel zmieni stare odwołanie na odwołanie do nowej komórki.
4. Zatwierdź zmiany klawiszem ENTER.

 

 

 

Modyfikowanie formuły za pomocą okna dialogowego Argumenty funkcji

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń. Skorzystaj z arkusza o nazwie „okno dialogowe„.

1. Kliknij komórkę zawierającą formułę, którą chcesz edytować – w przykładzie jest to komórka D1, w której znajduje się funkcja zwracająca część całkowitą z dzielenia. Obecnie ma ona wartość 3.
2. Naciśnij przycisk Wstaw funkcję. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Argumenty funkcji.

 

 

3. Zmodyfikuj żądane argumenty funkcji (zmiana dzielnika z B1 na C1).
4. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

 

 

Po zmianie dzielnika w komórka D1 przyjęła wartość 2.

 

 

Usuwanie formuły

Aby usunąć formułę z komórki należy:
• Kliknąć komórkę zawierającą formułę,
• Nacisnąć klawisz DELETE.