Menu Zamknij

Edytowanie i formatowanie nazwy wykresu, tytułów osi oraz legendy

 


Plik do ćwiczeń

sprzedaż_c.xlsx


Po utworzeniu wykresu konieczne jest jego opisanie, by każdy użytkownik potrafił prawidłowo zinterpretować to, co na wykresie zostało pokazane.

 

Edytowanie nazwy wykresu.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

Ponieważ Excel nie wie, jak chcemy nazwać niektóre elementy wykresu, więc standardowo nadaje im z góry określone nazwy. Nazwa wykresu jest właśnie takim standardowym określeniem wykorzystywanym przez program Excel. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że jest dla każdego zrozumiała.
Aby edytować nazwę wykresu (lub tytuł wykresu – określenia te występują zamiennie) należy na niej kliknąć prawym klawiszem myszki. Pojawi się wówczas menu podręczne, dzięki któremu możemy dla etykiety zawierającej nazwę wykresu określić (zdefiniować):
1. Styl

 

2. Rodzaj wypełnienia

 


3. Kontury

 


4. Zmienić nazwę:

 

5. Zmienić czcionkę

 

Identycznie należy postępować podczas edytowania innych etykiet zawierających tytuły osi lub legendę.

Edytowanie etykiet  – inne sposoby dostępu do narzędzi formatowania.

Sposób 1 – wykorzystując kartę FORMATOWANIE.

Więcej możliwości formatowania etykiet daje korzystanie ze znajdującej się w NARZĘDZIACH WYKRESÓW karty FORMATOWANIE. NARZĘDZIA WYKRESÓW uruchamiane są po kliknięciu na obszarze wykresu lub na konkretnej etykiecie znajdującej się w obszarze wykresu.

 

 

Sposób 2 – wykorzystując boczne okienko zadań.

Dostęp do różnych narzędzi formatowania możliwy jest również wprost z menu podręcznego, gdzie po wybraniu elementu uzyskujemy dostęp do podmenu. Należy z niego wybrać: Więcej opcji.

Wówczas to z boku ekranu pojawi się okienko zadań umożliwiające edycję oraz formatowanie konkretnego elementu wykresu – zawiera narzędzia charakterystyczne dla danego elementu.

 

Uwaga!
Okienko zadań może zostać również uruchomione poprzez dwukrotne kliknięcie na obszarze wykresu.