Menu Zamknij

Filtrowanie danych

 


Plik do ćwiczeń

Osoby


Filtrowanie danych jest mechanizmem działającym trochę jak sito, które przepuszcza tylko te informacje, które spełniają określone kryteria. Pracując z danymi dotyczącymi klientów z różnych rejonów kraju (lub Europy) można dzięki filtrowaniu wybrać i zaprezentować tylko te, które dotyczą określonego regionu (obszaru, województwa, powiatu czy gminy).

Filtrowanie listy danych.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Kliknij wybraną komórkę tabeli.
2. Przejdź na kartę DANE.
3. W grupie Sortowanie i filtrowanie wybierz przycisk Filtruj – obok nagłówków kolumn pojawią się małe przyciski filtrowania.

 

 

4. Naciśnij przycisk filtrowania w kolumnie, której zawartość ma stanowić kryterium filtrowania – na ekranie pojawi się menu podręczne. W przykładzie filtrowane będą wartości w kolumnie Płeć.
5. Zaznacz wartości, które chcesz pokazywać lub usuń zaznaczenia przy wartościach, których nie chcesz pokazywać.
6. Naciśnij przycisk OK.

 

 

Excel wyświetli tylko te rekordy, które spełniają warunki filtrowania.