Menu Zamknij

Filtrowanie duplikatów

 


Plik do ćwiczeń

Filtrowanie duplikatów.xlsx


Pracując z dużymi zbiorami danych, bardzo często należy zidentyfikować i wyświetlić rekordy unikatowe, czyli takie, które się nie powtarzają. W logistyce takich przykładów jest wiele np:

– lista towarów występujących aktualnie w magazynie (towar może występować w wielu miejscach i w rożnych ilościach, a tym samym wielokrotnie pojawiać się w liście zapasów magazynowych),
– lista kierowców, którzy ładowali się w firmie X (kierowcy mogą się wielokrotnie ładować w tej samej firmie i tym samym wielokrotnie występować na liście danych) itd.

Jeśli chcemy uzyskać informację o unikalnych rekordach, to musimy pozbyć się duplikatów.
Excel posiada narzędzia umożliwiające wyświetlanie unikatowych rekordów, które spełniają określone kryteria. Narzędziem, które można wykorzystać do zidentyfikowania i odfiltrowania duplikatów jest specjalne narzędzie o nazwie Filtr zaawansowany.

Aby użyć tego narzędzia należy:

1. Utworzyć listę danych (otworzyć stosowny plik xlsx lub pobrać ze źródeł zewnętrznych)

2. Zdefiniować kryteria, które służyć będą do filtrowania danych (kryteria muszą się składać z co najmniej dwóch wierszy, z których pierwszy zawiera jeden lub więcej nagłówków kolumn, a w pozostałych wierszach znajdują się kryteria filtrowania). Kryteria najlepiej jest umieścić nad listą danych i zostawić przynajmniej jeden wiersz pusty pomiędzy obszarem definiowania kryteriów a obszarem danych.

3. Wskazać lokalizację docelową oraz nagłówki kolumn dla przefiltrowanych danych.

 

Filtrowanie duplikatów

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Kliknij dowolną komórkę znajdującą się w obszarze danych.

2. Na karcie DANE, w grupie opcji Sortowanie i filtrowanie wybierz i naciśnij przycisk Zaawansowane.

 

 

3. W oknie dialogowym Filtr zaawansowany zaznacz opcję Kopiuj w inne miejsce.

4. Zaznacz (lub wpisz) zakres komórek zawierających listę danych – w przykładzie zakres listy: $A$8:$F$101

5. Zaznacz (lub wpisz) zakres komórek zawierających kryteria filtrowania – w przykładzie zakres kryteriów: $F$1:$F$2

6. Zaznacz (lub wpisz) zakres komórek reprezentujących docelową lokalizację dla odfiltrowanych rekordów – w przykładzie: $J$8:$L$8 .

7. Zaznacz opcję Tylko unikatowe rekordy.

8. Zatwierdź wszystko przyciskiem OK.

 

 

W docelowym miejscu pojawiła się lista unikatowych rekordów, spełniających założone kryterium filtrowania.
W przykładzie Excel zwraca listę unikatowych kierowców z województwa świętokrzyskiego.