Menu Zamknij

Formatowanie komórek

 

Czytelność tworzonych raportów i analiz jest bardzo ważna szczególnie, gdy mają z nich korzystać inni użytkownicy. Twórcy Excela poważnie potraktowali temat, udostępniając szereg narzędzi umożliwiających formatowanie komórek.
Najważniejsze narzędzia do formatowania komórek i znajdują się na karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE w grupach: Czcionka (1) i Wyrównanie (2).

Narzędzia formatowania komórek

W celu szybkiego formatowania można korzystać bezpośrednio z przycisków znajdujących się w tych grupach lub można skorzystać z okna dialogowego Formatowanie komórek, które uruchamiane jest poprzez kliknięcie w przycisk Uruchom okno dialogowe (3 lub 4).

Okno dialogowe Formatowanie komórek

 

W obu przypadkach uruchamiane jest to samo okno dialogowe, a jedyna różnica polega na tym, że w zależności od tego skąd jest uruchamiane, otwiera się ono na zakładce Czcionka lub Wyrównanie.

 

Zmiana tła komórki

1. Wypełnij kilka komórek danymi.
2. Zaznacz komórki, które chcesz formatować.
3. Kliknij na przycisk Kolor wypełnienia lub rozwiń paletę kolorów (strzałeczka obok przycisku).
4. Wybierz kolor, który ma stanowić tło komórki lub zakresu komórek.

 

Zmaina tła komórki

 

Excel wypełni wybranym kolorem tło komórki.

 

Zmiana koloru tekstu

1.Zaznacz komórki, które chcesz formatować
2. Kliknij na przycisk Kolor czcionki lub rozwiń paletę kolorów (strzałeczka obok przycisku).
3. Wybierz kolor, który ma stanowić kolor czcionki w zaznaczonym obszarze.

 

Zmiana koloru czcionki

 

Excel zmieni kolor czcionki w zaznaczonych komórkach.

 

Tworzenie obramowań

1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.
2. Kliknij strzałkę znajdującą się po prawej stronie przycisku Obramowania.
3. Wybierz z palety odpowiedni kolor obramowania – jeśli jest taka potrzeba.
4. Wybierz styl obramowania.

 

Obramowanie

Excel otoczy wybranym obramowaniem zaznaczone komórki.
Efekt zmian tła, koloru czcionki i obramowania może być taki:

 

Przykładowe obramowanie

 

 

Scal i wyśrodkuj

1. Zaznacz komórki, które chcesz scalić i wyśrodkować (w przykładzie to komórki A1, B1, C1, D1 i E1).
2. W grupie Wyrównanie odszukaj i naciśnij przycisk Scal i wyśrodkuj.

 

Scal i wyśrodkuj

 

Excel scali i wyśrodkuje zaznaczone komórki.

 

Zawijanie tekstu

1. Zaznacz komórkę lub komórki, w których chcesz zawinąć tekst (w przykładzie zbyt długi tekst znajduje się w komórce E2 i przechodzi na sąsiednie komórki).

 

Zbyt długi tekst - przykład

2. W grupie Wyrównanie odszukaj i naciśnij przycisk Zawijaj tekst.

 

 

Po zawinięciu tekstu nasze dane wyglądają następująco:

 

 

 

Wyrównywanie tekstu w komórkach

Do tego służą przyciski znajdujące się w grupie Wyrównanie.

 

Wyrównywanie tekstu w komórkach

 

Przyciski te umożliwiają wyrównywanie w pionie (do górnej krawędzi komórki, do środka i do dolnej krawędzi) i w poziomie (do lewej krawędzi komórki, do środka i do prawej krawędzi).

W celu wyrównania należy:
1. Zaznaczyć komórkę lub komórki, w których należy wyrównać tekst.
2. Wybrać odpowiednią opcję spośród przycisków znajdujących się w grupie Wyrównanie.

Po wyśrodkowaniu w pionie i poziomie dane wyglądają następująco:

Dane wyśrodkowane

 

Orientacja tekstu

1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, w których chcesz zmienić orientację tekstu.
2. Kliknij przycisk Orientacja i wybierz pożądaną orientację tekstu.

 

Orientacja tekstu w komórce - narzędzia

 

Wybierając jedną z dostępnych opcji można uzyskać następujące efekty:

 

Orientacja tekstu - przykład wykorzystania