Menu Zamknij

Formatowanie liczb

 

Informacje wstępne

Odpowiednie formatowanie powoduje, że dane wprowadzone do arkusza prezentowane są w sposób bardziej czytelny i przyjemny dla oka. Ułatwia również dopasowanie ich do ogólnie przyjętych standardów panujących w danej firmie, branży czy kraju.

W grupie opcji Liczba, znajdującej się na karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, znajduje się kilka przycisków, które pozwalają na szybkie formatowanie wybranych komórek.

 

Przyciski szybkiego formatowania

 

1. Księgowy format liczb – umożliwia prezentowanie wartości z złotówkach, dolarach, euro czy innych popularnych walutach.
2. Zapis procentowy – umożliwia zaprezentowanie wartości w procentach.
3. Zapis dziesiętny – powoduje, że wartości w komórce zostaną zapisane z użyciem separatora tysięcy.
4. Zwiększ dziesiętne – zmienia ilość wyświetlanych miejsc dziesiętnych (w tym przypadku zwiększa).
5. Zmniejsz dziesiętne – zmienia ilość wyświetlanych miejsc dziesiętnych (w tym przypadku zmniejsza).

Powyżej tych przycisków znajduje się również lista rozwijana Format liczb, której można używać do szybkiego formatowania danych numerycznych.

Lista rozwijana - Format liczb

Aby z niej skorzystać, należy kliknąć strzałkę znajdującą po prawej stronie pola listy i z menu, które rozwinie się na ekranie, wybrać odpowiednią opcję reprezentującą format, jaki chcemy nadać danej komórce czy zakresowi komórek.

 

Rozwinieta Lista rozwijana - Format liczb

 

By uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby formatów należy z tej listy rozwijanej wybrać opcję Więcej formatów liczb…. Uruchomi ona okno dialogowe Formatowanie komórek, które umożliwia korzystanie z wszystkich dostępnych formatów.

 

Okno dialogowe Formatowanie komórek

 

W oknie tym wszystkie dostępne formaty podzielone zostały na kategorie np. Ogólne, Liczbowe, Walutowe i inne.
Domyślnym formatem komórek jest Ogólne. Dane znajdujące się w takich komórkach prezentowane są w takiej postaci, w jakiej zostały zapisane.

 

 


 

 

Format ogólny

1. Wpisz wartości liczbowe do komórek. Zostaną one pokazane w takim formacie w jakim zostały wpisane.
2. Zaznacz pierwszą z komórek (np. A1) lub zakres komórek.
3. Na karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, w grupie Liczba poszukaj i naciśnij przycisk Zapis dziesiętny.

 

Zapis dziesiętny

 

Po wykonaniu tych czynności:
– Excel wyświetli liczby z użyciem separatora tysięcy,
– dla każdej liczby zostaną wyświetlone dwa miejsca dziesiętne,
– wartości zerowe będą reprezentowane prze znak -.

 

Formatowanie dziesiętne z separatorami

 

 


 

Format księgowy

1. Wpisz wartości liczbowe do komórek. Zostaną one pokazane w takim formacie w jakim zostały wpisane.
2. Zaznacz pierwszą z komórek (np. A1) lub zakres komórek, które należy sformatować.
3. Na karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, w grupie Liczba poszukaj i naciśnij strzałkę obok przycisku Księgowy format liczb i z listy rozwijanej wybierz opcję zł Polski.

 

Format księgowy - opcje wyboru

 

Po wykonaniu tych czynności liczby powinny wyglądać następująco:

 

Format księgowy

 

 


 

Format walutowy

1. Zaznacz komórkę (lub zakres komórek), którą chcesz sformatować.
2. W grupie Liczba naciśnij przycisk Uruchom okno dialogowe.
3. Na karcie Liczby okna dialogowego Formatowanie komórek kliknij kategorię Walutowe.
4. Ustaw żądaną ilość miejsc dziesiętnych.
5. Wybierz symbol waluty.
6. Określ format, w jakim zapisywane będą liczby ujemne.
7. Potwierdź przyciskiem OK.

 

Format walutowy

 

Po wykonaniu tych czynności liczby uzyskają pożądany format.

 

Format walutowy - wynik

 

 


 

Format procentowy

1. Zaznacz komórkę (lub zakres komórek), którą chcesz sformatować.
2. W grupie opcji Liczba odszukaj i naciśnij przycisk Zapis procentowy.

 

Format procentowy

 

Excel zmieni wartość liczbową na wartość wyrażoną w procentach.

 

Format procentowy - wynik

 


 

Daty

1. Zaznacz komórkę (lub zakres komórek), którą chcesz sformatować.
2. W grupie Liczba odszukaj i naciśnij przycisk Uruchom okno dialogowe.
3. Na karcie Liczby okna dialogowego Formatowanie komórek kliknij kategorię Data.
4. Wybierz żądany format zapisu daty.
5. Potwierdź przyciskiem OK.

 

Data - formatowanie

 

Excel sformatuje daty odpowiednio do wybranych opcji.

 

Data - wynik formatowania

 

 


 

Czas

1. Zaznacz komórkę (lub zakres komórek), którą chcesz sformatować.
2. W grupie Liczba odszukaj i naciśnij przycisk Uruchom okno dialogowe.
3. Na karcie Liczby okna dialogowego Formatowanie komórek kliknij kategorię Czas.
4. Wybierz żądany format zapisu czasu.
5. Potwierdź przyciskiem OK.

 

Czas - formatowanie

 

Excel sformatuje wartości reprezentujące czas odpowiednio do wybranych opcji.

 

Czas - wynik formatowania

 

 


 

Ułamki

1. Zaznacz komórkę (lub zakres komórek), którą chcesz sformatować.
2. W grupie Liczba odszukaj i naciśnij przycisk Uruchom okno dialogowe.
3. Na karcie Liczby okna dialogowego Formatowanie komórek kliknij kategorię Ułamkowe.
4. Wybierz żądany format zapisu ułamków.
5. Potwierdź przyciskiem OK.

 

Ułamki - formatowanie

 

Excel wyrazi w postaci ułamków zwykłych te wartości liczbowe, które zapisane są w zaznaczonych komórkach .

Ułamki - wynik formatowania