Menu Zamknij

Formatowanie warunkowe

 


Plik do ćwiczeń

Kierowcy_km.xlsx


Pracując z arkuszami, które zawierają duże ilości danych bardzo czasochłonne lub wręcz niemożliwe staje się wyszukanie i zaznaczenie pewnych informacji. Wykonując te czynności samodzielnie („ręcznie”) narażeni jesteśmy na popełnienie wielu błędów.

Dużym ułatwieniem w takich przypadkach jest wykorzystanie w pracy formatowania warunkowego.

 

Formatowanie warunkowe

 

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

Przykład 1

 1. Zaznacz komórki, które zamierzasz formatować.
 2. Z karty NARZĘDZIA GŁÓWNE, z grupy opcji Style wybierz i naciśnij przycisk Formatowanie warunkowe.

 

 

 1. Następnie wybierz Reguły wyróżniania komórek i z rozwiniętego menu wybierz opcję np. Większe niż. Wówczas pojawi się okno dialogowe tej opcji:

 

 1. Wprowadzamy interesującą nas wartość np.9000
 2. Sprawdzamy, czy odpowiada nam styl formatowania komórek.
 3. Potwierdzamy przyciskiem OK.

 

 

Ponieważ wybrano opcję większe niż 9000, więc Excel wyróżnił te komórki, które zawierają wartości spełniające ten warunek.

 

 

Dostępnych jest pięć podstawowych opcji formatowania warunkowego komórek.

 

 1. Reguły wyróżniania komórek

 

 1. Reguły pierwszych/ostatnich

 

 1. Paski danych

 

 

 1. Skale kolorów

 

 1. Zestawy ikon

 

 

Przykład 2

Poniżej przykład formatowania tych samych danych (powielonych w kolejnych kolumnach od G do K) za pomocą każdej z pięciu dostępnych opcji formatowania warunkowego.

 

Plik powyższego przykładu:

Formatowanie warunkowe_przykład.xlsx

 

Przydatność formatowania warunkowego najbardziej widoczna będzie w przypadku pracy z dużą ilością danych, gdy człowiek nie jest już w stanie wychwycić wszystkich niuansów. Formatowanie warunkowe zdecydowanie wtedy ułatwia i przyspiesza pracę, eliminując żmudne analizowanie dużych ilości informacji.