Menu Zamknij

Funkcja FRAGMENT.TEKSTU

 


Plik do ćwiczeń
 
Funkcje


Funkcja ta zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, począwszy od określonego miejsca.

Funkcja FRAGMENT.TEKSTU

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Faktura.

Mamy tu zapisane w określonym formacie numery faktur. Format ten obejmuje:
– typ dokumentu – tu: FV,
– kolejny numer faktury  – w formacie pięcioznakowym,
– numer miesiąca, w którym faktura została wystawiona,
– rok, w którym faktura została wystawiona.
Do przedzielenia numeru faktury, numeru miesiąca i roku wykorzystano znak „/”. Numer faktury powstały wg takiego przepisu składa się z 16 znaków (uwzględniając spację). Z takiego ciągu chcemy odczytać numer miesiąca, w którym faktura została sporządzona.

1. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik.
2. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Tekstowe i kliknij funkcję FRAGMENT.TEKSTU.
 

3. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji. Funkcja ma trzy argumenty. Należy wskazać komórkę zawierającą tekst, który zamierzamy wykorzystać.
4. Określamy, od którego znaku chcemy rozpocząć pobieranie (w kolejności od lewej) – jest to pierwszy znak, który zostanie wyświetlony.
5. Określamy ile znaków chcemy z ciągu tekstowego pobrać.
6. Klikamy przycisk OK.

 


 
Wynik działania funkcji jest następujący: