Menu Zamknij

Grupowanie wierszy lub kolumn tabeli przestawnej

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


Tabela przestawna oferuje ogromne możliwości analityczne, a jedną z nich jest możliwość grupowania jej elementów. Grupowanie elementów pozwala na porównywanie różnych grup danych.
Kiedy grupujemy dane zgromadzone w wierszach lub kolumnach, Excel dokonuje ich podsumowania, tworzy nagłówek pola i dodaje przycisk ze znakiem plus lub minus, pozwalający na rozwijanie i zwijanie całej grupy.
Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tabela przestawna_2.

Dodawanie/usuwanie przycisków plus/minus

 
Jeżeli chcemy, by takie przyciski były wyświetlane należy:

  1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABELI PRZESTAWNEJ.
  2. Na karcie ANALIZA, w grupie opcji Pokaż należy wybrać i kliknąć przycisk Przyciski +/-.


Klikając ten przycisk dodajemy lub usuwamy przy elementach tabeli przestawnej przyciski +/-, umożliwiające grupowanie.
 

 

Grupowanie wierszy lub kolumn.

 

  1. Zaznacz etykiety wierszy lub kolumn, które chcesz ukryć.
  2. Na karcie ANALIZA, w grupie opcji Grupowanie należy wybrać i kliknąć przycisk Grupuj zaznaczenie.

  3. W tabeli przestawnej pojawi się nowe pole z przyciskiem ().

  4. Naciśnij przycisk ze znakiem minus.

Excel ukryje szczegółowy widok wierszy lub kolumn i zamiast tego wyświetli podsumowanie danych.
Przycisk ze znakiem minus zamieni się na przycisk ze znakiem plus.

Aby ponownie wyświetlić ukryte wiersze lub kolumny, należy po prostu nacisnąć przycisk ze znakiem plus.
 

Rozgrupowanie wierszy lub kolumn.

 

  1. Kliknij komórkę zawierającą nagłówek grupy.
  2. Naciśnij przycisk Rozgrupuj znajdujący się w grupie opcji Grupowanie.


Excel usunie grupowanie wierszy lub kolumn.