Menu Zamknij

Import z pliku tekstowego

 


Plik do ćwiczeń

Plik-tekstowy.txt


Plik tekstowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych formatów, służących do przenoszenia danych między aplikacjami.

 

Import z pliku tekstowego

Pobierz i zapisz na dysku swojego komputera plik do ćwiczeń.

1. Przejdź na kartę DANE.

2. Z grupy Pobieranie danych zewnętrznych wybierz przycisk Z tekstu.

 

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Importowanie pliku tekstowego.

3. Zlokalizuj folder, w którym znajduje się szukany plik tekstowy z danymi (w Twoim przypadku będzie to zapewne inny adres niż w tym przykładzie).

4. Wybierz plik.

5. Naciśnij przycisk Otwórz (lub Importuj – zależnie od posiadanej wersji Excela).

 

 

Na ekranie pojawi się okno Kreatora importu tekstu.

 

 

6. Wybierz typ pliku, który w najlepszy sposób opisuje rodzaj danych źródłowych – w przykładzie jest to plik, w którym dane rozdzielane są przecinkami..

7. Określ numer wiersza, od którego należy rozpocząć importowanie danych.

8. Kliknij przycisk Dalej.

 

 

9. Wybierz rodzaj ogranicznika (separatora), który rozdziela kolejne pola w importowanym pliku tekstowy.

10. Z listy rozwijanej wybierz rodzaj kwalifikatora tekstu.

11. Kliknij przycisk Dalej.

 

 

12. Kliknij nagłówek kolumny – zaznaczone zostaną dane, które się w niej znajdują.

13. Wybierz format danych odpowiedni dla danych znajdujących się w zaznaczonej kolumnie.
Domyślnym formatem jest format: Ogólne. Jeśli dane w poszczególnych kolumnach mają mieć inny format niż domyślny, to polecenia 12 i 13 należy powtórzyć dla tych kolumn.

14. Kliknij przycisk Zakończ.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Importowanie danych.

 

15. Wybierz miejsce, w którym mają być umieszczone importowane dane.
Jeśli wybierzemy opcję Istniejący arkusz, można wskazać komórkę początkową zakresu, w którym zostaną umieszczone importowane dane – domyślnie jest to komórka A1.

16. Kliknij przycisk OK.
Excel zaimportuje dane z pliku tekstowego.

 

Od tej pory można w dowolny sposób formatować zaimportowane dane oraz przetwarzać je za pomocą mechanizmów Excela.