Menu Zamknij

Informacje podstawowe o formułach, operatory wykorzystywane w formułach

 

Praca z Excelem bardzo często sprowadza się do tworzenia różnego rodzaju formuł. Pod pojęciem formuły rozumieć należy równanie, które wykonuje określone obliczenia. Formuły umieszczane są w komórkach. Aby utworzyć formułę należy kliknąć określoną komórkę i jako jej zawartość wpisać formułę (równanie). Praktycznie zawsze tworzenie formuły zaczyna się od znaku równości „=”.
Formuły mogą się składać z operatorów, funkcji, liczb, tekstu oraz odwołań do komórek arkusza.
Wspomniane już operatory służą do informowania programu Excel jakiego rodzaju operacje czy obliczenie mamy zamiar wykonać. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje operatorów:

  • operatory arytmetyczne,
  • operatory porównania,
  • operator łączenia tekstów – konkatenacji,
  • operatory odwołań.

Operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne służą do wykonywania obliczeń matematycznych.

Operatory porównania

Operatory porównania służą do porównywania wartości, a ich wynikiem jest wartość logiczna PRAWDA (ang. TRUE) lub FAŁSZ (ang. FALSE).

 

Operator łączenia tekstów (konkatenacji).

W Excelu występuje tylko jeden operator konkatenacji i jest nim znak & (ang. ampersand). Zastosowanie tego operatora w formule spowoduje połączenie dwóch ciągów znaków w jeden, nowy ciąg.

Przykład:
Jeśli w komórce A1 umieścimy tekst Jan, a w komórce B1 tekst Kowalski, to wykonując formułę =A1&B1 otrzymamy tekst JanKowalski.

 

Operatory odwołań

Operatorów odwołań używa się do definiowania zakresów komórek występujących w formułach.
W terminologii Excela operatory te noszą nazwy:

  • operator zakresu – „:”,
  • operator składania – „;”,
  • operator przecięcia – spacja.

 

 

 

Kolejność wykonywania działań – pierwszeństwo operatorów.

Konstruując formuły należy wiedzieć, w jakiej kolejności Excel wykonuje obliczenia. Jest to niezmiernie istotne dla osiągnięcia prawidłowych wyników. Niewłaściwy zapis może spowodować, że otrzymywane wyniki nie będą zgodne z prawdą.
Poniższa tabela pokazuje w jakiej kolejności Excel przeprowadza obliczenia.

 

 

Jeżeli Excel napotka w formule operatory tego samego poziomu, to prowadzi obliczenia w kolejności występowania od lewej do prawej.