Menu Zamknij

Kopiowanie, wycinanie i przenoszenie formuł

 


Plik do ćwiczeń

Skoroszyt_3


W celu przeniesienia formuł w inne miejsce arkusza, można korzystać z mechanizmów kopiowania, wycinania i wklejania. Korzystając z tych mechanizmów należy jednak zachować ostrożność, ponieważ nie zawsze zachowują one prawidłowe odwołania, co może skutkować nieprawidłowymi wynikami i prowadzić do niewłaściwych wniosków.

 

 

Szybkie kopiowanie tej samej formuły do wielu komórek

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Kliknij komórkę E2 i wprowadź formułę: =C2*D2 (iloczyn komórek C2 i D2). Zatwierdź klawiszem ENTER.
2. Ponownie kliknij komórkę E2.

 

Kopiowanie formuły za pomocą uchwytu wypełniania

 

3. Złap za pomocą myszy uchwyt wypełniania i następnie przeciągnij go do komórki E11.

 

Kopiowanie formuł z uchwytem wypełniania - efekt

 

Excel skopiował formułę do kolejnych komórek.
Ten sposób kopiowania formuł powoduje w kolejnych komórkach zmianę wszystkich odwołań wykorzystywanych w danej formule i tak:

  • w komórce E2 formuła ma postać: =C2*D2,
  • w komórce E3 formuła ma postać: =C3*D3,
  • w komórce E6 formuła ma postać: =C6*D6,
  • w komórce E11 formuła ma postać: =C11*D11.

 

Kopiowanie i wklejanie formuły (Ctrl+C i Ctrl+V)

 

Wariant 1

1. Skopiuj formułę z komórki E3 (Ctrl+C) – formuła ma postać: =C3*D3.
2. Wklej formułę do komórki E4 (Ctrl+V) – formuła przyjmuje postać: =C4*D4.

 

 

Skopiowanie formuły z komórki E3 do komórki E4 skutkuje powstaniem prawidłowych odwołań, a więc i wartość powstała w wyniku wykonania formuły również jest właściwa.

 

Wariant 2

1. Skopiuj formułę z komórki E3 (Ctrl+C) – formuła ma postać: =C3*D3.
2. Wklej formułę do komórki G3 (Ctrl+V) – formuła przyjmuje postać: =E3*F3.

 

Kopiowanie i wklejanie formuł

 

Jak widać w tym przypadku doszło do zmiany odwołań w formule. Otrzymaliśmy wynik, który nie był przez nas oczekiwany.

Analizując oba warianty kopiowania można zauważyć, że mechanizm ten zachowuje (zapamiętuje) położenie względem siebie komórki, w której jest formuła i komórek, które są źródłem danych dla tej formuły. Należy o tym pamiętać kopiując formuły.

 

 

Wycinanie formuły i wklejanie formuły (Ctrl+X i Ctrl+V)

1. Wytnij formułę z komórki E3 (Ctrl+X) – formuła ma postać: =C3*D3.
2. Wklej formułę do komórki G3 (Ctrl+V) – formuła również ma postać: =C3*D3.

 

 

Wycinanie i wklejanie formuł

 

Mechanizm wycinania pozwolił na zachowanie pierwotnych odwołań, a tym samym nie wprowadził zakłóceń w prowadzonych obliczeniach.

 

 

Przenoszenie formuły

1. Kliknij komórkę zawierającą formułę, którą chcesz przenieść w inne miejsce.
2. Złap myszą krawędź tej komórki i przeciągnij w inne miejsce.

 

Przenoszenie formuł za pomocą myszy

 

Po zwolnieniu przycisku myszy, Excel przeniesie formułę do nowej komórki.
Wszystkie odwołania w przenoszonej formule pozostają takie same – zaznaczono żółtym kolorem.

 

Przenoszenie formuł za pomocą myszy - efekt