Menu Zamknij

Korzystanie z kreatora funkcji

 

Excel jest bardzo użytecznym narzędziem wykorzystywanym przez różne grupy zawodowe: finansistów, handlowców, naukowców itd. Tak szerokie zastosowanie tego programu możliwe jest dzięki narzędziom, które udało się firmie Microsoft w nim umieścić, zaimplementować.
W codziennej pracy bardzo pomocne, wręcz niezbędne, okazują się zaimplementowane funkcje, które przyspieszają i usprawniają pracę z danymi.
Praca z funkcjami to najczęściej praca z Kreatorem funkcji, który jest narzędziem mającym ułatwić korzystanie z funkcji. Za pomocą kreatora można wstawić do arkusza każdą funkcję wbudowaną w program Excel.

Są trzy sposoby uaktywniania kreatora funkcji:

I. Gdy znamy nazwę funkcji, którą chcemy wstawić.

W przykładzie wykorzystamy funkcję Suma.

1. Wpisz dane do arkusza.
2. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik.
3. Po znaku równości zaczynamy wpisywać nazwę funkcji: Suma. W wyniku tego pokaże się lista funkcji, których nazwy zaczynają się od wpisanych liter.

 

4. Myszką należy wskazać, którą funkcję chcemy zastosować – jednokrotne kliknięcie powoduje wprowadzenie wybranej funkcji do komórki.
5. W celu uruchomienia Kreatora funkcji klikamy na przycisk Wstaw funkcję.

 


Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji.

6. W odpowiednie pola okna dialogowego Argumenty funkcji wprowadzamy odnośniki do komórek (wskazujemy pole w oknie dialogowym a następnie komórkę zawierającą liczbę do sumowania), które zamierzamy sumować.
7. Klikamy przycisk OK.

 


W komórce, do której wstawiliśmy funkcję pojawi się wynik działania tej funkcji – tu suma dwóch liczb.

II. Korzystając z przycisku Wstaw funkcję.

W przykładzie również wykorzystamy  funkcję Suma.

1. Wpisz dane do arkusza.
2. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik.
3. Kliknij przycisk Wstaw funkcję.
Pojawi się okno dialogowe Wstawianie funkcji:

 


4. W oknie tym można przeglądać dostępne funkcje – wg kategorii lub wszystkie.

 

5. Wybierając kategorię Wszystkie uzyskujemy dostęp do wszystkich wbudowanych funkcji.
6. Wybieramy funkcję Suma – wyszukiwanie jest łatwe ponieważ funkcje pokazywane są w porządku alfabetycznym.

 


Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji.

7. W odpowiednie pola okna dialogowego Argumenty funkcji wprowadzamy odnośniki do komórek (wskazujemy pole w oknie dialogowym a następnie komórkę zawierającą liczbę do sumowania), które zamierzamy sumować.
8. Klikamy przycisk OK.

 


W komórce, do której wstawiliśmy funkcję pojawi się wynik działania tej funkcji – tu suma dwóch liczb.

III. Korzystając z karty Formuły i grupy opcji Biblioteka funkcji.

W przykładzie również wykorzystamy funkcję Suma.

1. Wpisz dane do arkusza.
2. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik.
3. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Matematyczne i trygonometryczne odszukaj i kliknij funkcję Suma.

 


4. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji, ale już z podpowiedzią, które komórki (jaki zakres komórek) może być sumowany.
5. Jeśli zgadzamy się z sugestią, to należy kliknąć OK. Jeśli się z podpowiedzią nie zgadzamy (chcemy sumować inny zakres), to należy wprowadzić odpowiednie odnośniki w pola okna dialogowego Argumenty funkcji.

 

W przykładzie nie wprowadziliśmy żadnych zmian do sugestii Excela.
W komórce, do której wstawiliśmy funkcję pojawi się wynik działania tej funkcji – tu suma dwóch liczb.

 

 

We wszystkich opisach funkcji w tym serwisie posługiwać będziemy się tą trzecią metodą uruchamiania kreatora funkcji, czyli korzystając z Biblioteki funkcji.