Menu Zamknij

Łączenie tekstów

 


Plik do ćwiczeń

Funkcje


Często zachodzi potrzeba połączenia tekstów znajdujących się w różnych kolumnach arkusza.
Pomocna może się okazać funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY, która umożliwia właśnie łączenie kilku oddzielnych tekstów w jeden tekst.

Łączenie tekstów.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tekst.

1. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik.
2. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Tekstowe i kliknij funkcję ZŁĄCZ.TEKSTY.

 

3. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji. W poszczególne pola okna dialogowego wprowadzamy adresy komórek zawierające tekst oraz/lub wprowadzamy teksty („z ręki”), które zamierzamy połączyć.

 

4. Klikamy przycisk OK.
Excel połączy teksty. Wynik działania funkcji jest następujący: