Menu Zamknij

Modyfikowanie i usuwanie pól obliczeniowych

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


Pole obliczeniowe w tabeli przestawnej można zmodyfikować lub całkowicie usunąć, jeśli nie jest już dłużej potrzebne.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tabela przestawna_1_b.

Modyfikowanie pól obliczeniowych.

 1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABELI PRZESTAWNEJ.
 2. Na karcie ANALIZA, w grupie opcji Obliczenia należy wybrać i kliknąć przycisk Pola, elementy i zestawy.
 3. Z menu, które się rozwinęło należy wybrać opcję Pole obliczeniowe…
 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstawianie pola obliczeniowego.
 5. Rozwiń listę rozwijalną Nazwa. Zobaczysz listę zdefiniowanych pól obliczeniowych – w naszym przypadku jest tylko jedno pole, czyli to o nazwie Premia.
 6. Wybierz pole Premia.
 7. Aktywne staną się dwie opcje: Modyfikuj i Usuń.
 8. Zmień w polu Formuła wartość „0,4” na „0,5”.
 9. Naciśnij przycisk Modyfikuj. Formuła pola obliczeniowego zostanie zmodyfikowana – przycisk Modyfikuj zostanie wyszarzony, przestanie być aktywny.
 10. Kliknij przycisk OK.

 11. Excel wyliczy Premię wg zmodyfikowanej formuły.
  Wyniki są następujące:

  Usuwanie pól obliczeniowych.

  1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABELI PRZESTAWNEJ.
  2. Na karcie ANALIZA, w grupie opcji Obliczenia należy wybrać i kliknąć przycisk Pola, elementy i zestawy.
  3. Z menu, które się rozwinęło należy wybrać opcję Pole obliczeniowe…
  4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstawianie pola obliczeniowego.
  5. Rozwiń listę rozwijalną Nazwa. Zobaczysz listę zdefiniowanych pól obliczeniowych – w naszym przypadku jest tylko jedno pole, czyli to o nazwie Premia.
  6. Wybierz pole Premia.
  7. Aktywne staną się dwie opcje: Modyfikuj i Usuń.
  8. Naciśnij przycisk Usuń.
  9. Kliknij przycisk OK.

  10. Excel usunął pola obliczeniowe Premia.