Menu Zamknij

Modyfikowanie układu tabeli przestawnej

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


W celu lepszej prezentacji wyników obliczeń, Excel umożliwia modyfikowanie układu tabeli przestawnej. W momencie tworzenia nowej tabeli przestawnej, Excel nadaje jej styl domyślny, który później można bez problemu zmienić. Aplikacja (bez względu na wersję) oferuje całą gamę gotowych do użycia stylów tabeli, które są w stanie zaspokoić wymagania nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Modyfikowanie układu tabeli przestawnej

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tabela przestawna_1.

 1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABEL PRZESTAWNYCH.
 2. Przejdź na kartę PROJEKTOWANIE.
 3. Wybierz żądany styl formatowania tabeli. Excel nada tabeli wybrany styl.
 4. Wybierz żądane opcje stylu tabeli przestawnej.
 5.  

  • opcja Nagłówki wierszy powoduje włączenie specjalnego formatowania etykiet wierszy,
  • opcja Nagłówki kolumn powoduje włączenie specjalnego formatowania etykiet kolumn,
  • opcja Wiersze naprz. powoduje włączenie naprzemiennego formatowania wierszy,
  • opcja Kolumny naprz. powoduje włączenie naprzemiennego formatowania kolumn.

 6. Naciśnij, znajdujący się w grupie opcji Układ, przycisk Układ raportu. Wówczas na ekranie pojawi się menu układu raportu tabeli przestawnej.
 7. Wybierz z menu pożądany układ tabeli. Excel zmieni układ tabeli przestawnej.