Menu Zamknij

Obliczanie ilości komórek pustych

 


Plik do ćwiczeń

 
Funkcje


Do obliczeń wykorzystamy funkcję LICZ.PUSTE.
Funkcja ta pozwala na określenie, ile komórek w określonym zakresie komórek pozostaje pustych. Funkcję tę można wykorzystać wielorako, a wszystko zależy od sposobu zapisu informacji. Jeśli każdą informację gospodarczą zapisujemy, czyli np. w przypadku wystawienia faktury wpisujemy jej numer, a gdy faktura nie jest wystawiona pole przeznaczone na numer faktury pozostaje puste, to zliczając te puste pola jesteśmy w stanie określić, ile towarów lub usług mamy jeszcze zafakturować lub ile faktur mamy wystawić. Puste komórki informują nas więc np. o ilości danych, które należy jeszcze zgromadzić.

Funkcja LICZ.PUSTE

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tekst_2.
Naszym zadaniem będzie wyznaczenie ilości brakujących informacji w kolumnie Miasto.

  1. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik (w tym przypadku proponuję komórkę K3).
  2. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Więcej funkcji, w podkategorii Statystyczne wybierz i kliknij funkcję LICZ.PUSTE.
  3. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji.
  4. Funkcja ta posiada tylko jeden argument o nazwie Zakres. W pole Zakres wprowadzamy więc zakres komórek, które mają być poddane analizie. W naszym przypadku zaznaczamy zawartość kolumny Miasto od wartości pierwszej do ostatniej – pomijamy oczywiście nagłówek.
  5. Klikamy przycisk OK.


Wynik działania funkcji jest następujący:
 

Wynika z tego, że w 19 przypadkach (w przypadku 19 osób) nie jest wypełniona komórka w kolumnie Miasto.