Menu Zamknij

Obliczanie sum częściowych

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


Analiza danych za pomocą tabel przestawnych pozwala na porównywanie danych w różnych kategoriach. Aby ułatwić analizy, tabele przestawne umożliwiają automatyczne obliczanie sum częściowych i końcowych danych z poszczególnych kolumn czy wierszy. Do wyboru jest cały szereg funkcji, takich jak:

 • sumowanie,
 • obliczanie wartości średniej,
 • zliczanie elementów,
 • obliczanie wartości odchylenia standardowego,
 • obliczanie wartości maksymalnej i minimalnej.

Aby więc uzyskać oczekiwany efekt analityczny, należy tylko wybrać odpowiednią kombinację opcji udostępnianych przez Excela.

Obliczanie sum częściowych.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tabela przestawna_2. Znajdująca się w tym arkuszu tabela nie zawiera żadnych podsumowań. Została specjalnie przygotowana, by łatwiej było zrozumieć na czym polegają i jakie możliwości analityczne dają sumy częściowe i końcowe.

 1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABEL PRZESTAWNYCH.
 2. Kliknij etykietę wiersza, dla którego chcesz obliczyć sumy częściowe. Na ekranie pojawi się menu podręczne.
 3. Z menu podręcznego wybierz opcję Ustawienia pól. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Ustawienia pola.
 4. Wybierz rodzaj obliczeń, których chcesz użyć do podsumowania danych.
 5. Dostępne są trzy opcje:
  Automatyczne – gdy chcemy użyć ustawień domyślnych,
  Brak – gdy nie chcemy by sumy częściowe były wyświetlane,
  Niestandardowe – gdy chcemy wybrać niestandardowe podsumowania.

 6. W przypadku wyboru opcji Niestandardowe, należy zaznaczyć na liście jedną lub więcej opcji, których użyjesz do podsumowania.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Excel dołoży sumy częściowe do tabeli przestawnej.

  Sumy częściowe do tabeli przestawnej można również dodać, korzystając z menu Sumy częściowe dostępnego na karcie PROJEKTOWANIE, w grupie opcji Układ. Rozwiązanie to daje co prawda skromniejsze możliwości niż opisane powyżej, ale jest łatwo dostępne.

  Uwaga!
  W jednej tabeli przestawnej można skorzystać zarówno z sum częściowych, jak i z sum końcowych.