Menu Zamknij

Obliczanie sum końcowych

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


Analiza danych za pomocą tabel przestawnych pozwala na porównywanie danych w różnych kategoriach. Aby ułatwić analizy, tabele przestawne umożliwiają automatyczne obliczanie sum częściowych i końcowych danych z poszczególnych kolumn czy wierszy. Do wyboru jest cały szereg funkcji, takich jak:

 • sumowanie,
 • obliczanie wartości średniej,
 • zliczanie elementów,
 • obliczanie wartości odchylenia standardowego,
 • obliczanie wartości maksymalnej i minimalnej.

Aby więc uzyskać oczekiwany efekt analityczny, należy tylko wybrać odpowiednią kombinację opcji udostępnianych przez Excela.

Obliczanie sum końcowych.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tabela przestawna_2.
Znajdująca się w tym arkuszu tabela nie zawiera żadnych podsumowań. Została specjalnie przygotowana, by łatwiej było zrozumieć, na czy polegają i jakie możliwości analityczne dają sumy częściowe i końcowe.
W celu dodania sum końcowych do raportu tabeli przestawnej, należy skorzystać z poleceń dostępnych na karcie PROJETOWANIE. Na tej karcie, w grupie opcji Układ znajduje się przycisk Sumy końcowe, umożliwiający zarządzanie ich włączaniem i wyłączaniem w tabeli przestawnej. Po kliknięciu tego przycisku następuje rozwinięcie menu, które daje nam cztery możliwości:

 • wyłączenie sum końcowych zarówno dla wierszy, jak i kolumn,
 • włączenie sum końcowych dla wierszy i kolumn,
 • włączenie sum końcowych tylko dla wierszy,
 • włączenie sum końcowych tylko dla kolumn.

Gdy sumy końcowe zostaną już dodane do tabeli przestawnej, należy jeszcze dokładnie określić, jaki rodzaj wyliczeń ma być przez nie wykonany.

 1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABELI PRZESTAWNEJ.
 2. Kliknij etykietę pola sumy. Na ekranie pojawi się menu podręczne.
 3. Z menu podręcznego wybierz opcję Ustawienia pól.
 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Ustawienia pola.
 5. Wybierz opcję, której chcesz użyć do podsumowania danych. Gdyby była potrzeba zmiany formatu pola sumy, naciśnij przycisk Format liczby i dokonaj wyboru.
 6. Kliknij przycisk OK.


Excel wyliczy sumy końcowe zgodnie z wybraną opcją – w przykładzie wybrano średnią z kilometrów. Wyniki są następujące:

Uwaga!
Nic nie stoi na przeszkodzie, by w jednej tabeli przestawnej skorzystać zarówno z sum częściowych, jak i z sum końcowych.