Menu Zamknij

Okno programu Excel

 

Uruchomienie programu Excel oraz otworzenie nowego skoroszytu skutkuje wyświetleniem okna głównego, którego wygląd powinien być zbliżony do tego przedstawionego na poniższym rysunku. Nieco inny wygląd Twojego okna może wynikać z faktu, że Excel automatycznie dopasowuje się do aktualnej rozdzielczości ekranu, co skutkuje m.in. ilością wyświetlanych w oknie elementów.

Okno programu Excel

 1.  przycisk PLIK należy nacisnąć jeśli chcemy:
  • otworzyć,
  • zapisać,
  • wydrukować,
  • przygotować,
  • wysłać,
  • opublikować,
  • lub zamknąć dokument.
 2. Pasek SZYBKI DOSTĘP – umieść tu (jeśli masz taką potrzebę) ikony najczęściej wykonywanych poleceń,
 3. KARTY – kliknij wybraną kartę Wstążki, aby zobaczyć polecenia.
 4. WSTĄŻKA – naciśnij przycisk na Wstążce, by wykonać wybrane polecenie.
 5. KOMÓRKA – tutaj należy wprowadzać dane.
 6. POLE NAZWY – wyświetla adres lub nazwę aktualnie wybranej komórki.
 7. Przycisk ZAZNACZ WSZYSTKO – naciśnięcie tego przycisku skutkuje zaznaczeniem całego arkusza.
 8. LISTA ROZWIJANA – wyświetla listę nazw zdefiniowanych zakresów komórek.
 9. Przycisk ANULUJ – naciśnij ten przycisk, by anulować zmiany wprowadzone do komórki.
 10. Przycisk WPIS – naciśnij ten przycisk, aby zatwierdzić zawartość komórki.
 11. Przycisk WSTAW FUNKCJĘ – otwiera okno dialogowe Wstawianie funkcji.
 12. PASEK FORMUŁY – może służyć do wprowadzania i edytowania danych.
 13. Przycisk ROZWIŃ PASEK FORMUŁY – naciśnięcie powoduje powiększenie paska formuły.
 14. PASEK STATUSU – klikniecie prawym klawiszem myszy na tym pasku umożliwia modyfikację listy wyświetlanych w pasku elementów.
 15. ARKUSZE – każdy skoroszyt może się składać z wielu arkuszy. Dane mogą być wprowadzane i modyfikowane na wszystkich arkuszach.
 16. Przycisk WSTAW ARKUSZ – naciśnięcie tego przycisku powoduje wstawienie nowego arkusza.
 17. POWIĘKSZENIE – za pomocą suwaka można zmienić powiększenie arkusza.