Menu Zamknij

Projektowanie tabel przestawnych

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


Tabela przestawna składa się z kilku elementów:

 • filtrów raportu,
 • kolumn,
 • wierszy,
 • danych.

Do projektowania i modyfikowania układu tabeli służy panel Pola tabeli przestawnej. Aby wyświetlić na ekranie ten panel, wystarczy kliknąć dowolną komórkę tabeli przestawnej i z karty ANALIZA, z grupy opcji Pokaż wybrać i kliknąć przycisk Lista pól.

Projektowanie tabeli przestawnej

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Transport.
Utwórz tabelę przestawną.

 1. Zaznacz pola, które chcesz umieścić w tabeli przestawnej.
 2. Po wybraniu pól, przeciągnij je do odpowiednich obszarów: FILTRY, KOLUMNY, WIERSZE lub WARTOŚCI.
 3.  
  – Jeśli chcesz, aby dane pole zostało użyte do filtrowania zawartości tabeli przestawnej, przeciągnij je do obszaru FILTRY.
  – Jeśli chcesz, aby dane pole zostało użyte jako etykieta kolumn, przeciągnij je do obszaru KOLUMNY.
  – Jeśli chcesz, aby dane pole zostało użyte jako etykieta wierszy, przeciągnij je do obszaru WIERSZE.
  – Jeśli chcesz, aby dane pole zostało użyte w obszarze danych tabeli przestawnej, przeciągnij je do obszaru WARTOŚCI.

 4. Tabela przestawna modyfikowana jest na bieżąco, w miarę wprowadzania kolejnych zmian.
 5. Do sortowania i filtrowania danych służą przyciski ze strzałką, znajdujące się obok nagłówków wierszy i kolumn.