Menu Zamknij

Sortowanie danych

 


Plik do ćwiczeń

Osoby


Sortowanie pozwala na uporządkowanie listy danych. Możliwe jest uporządkowanie danych rosnąco lub malejąco. Mechanizm sortowania może być stosowany do różnych typów danych np.:

    – dane tekstowe posortowane rosnąco, ułożone zostaną w kolejności alfabetycznej (od A do Z) a posortowane malejąco w kolejności odwrotnej (od Z do A),
    – dane liczbowe posortowane rosnąco, ułożone zostaną w kolejności od najmniejszej do największej a posortowane malejąco, ułożone zostaną odwrotnie, czyli od wartości największych do najmniejszych,
    – dane typu data lub godzina posortowane rosnąco, ułożone zostaną w kolejności od najstarszej do najmłodszej, a posortowane malejąco, ułożone zostaną odwrotnie, czyli od wartości najmłodszych do najstarszych.

Sortowanie list danych powoduje, że możliwe jest szybkie wyszukiwanie informacji oraz efektywne i czytelne ich prezentowanie.

Sortowanie listy

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Kliknij dowolną komórkę listy w kolumnie, według której zamierzasz posortować dane.
2. Otwórz kartę DANE.
3. Z grupy Sortowanie i filtrowanie wybierz:
AZ – jeśli chcesz posortować dane rosnąco, czyli od najmniejszej do największej,
ZA – jeśli chcesz posortować dane malejąco, czyli od największej do najmniejszej.

 

 

Excel posortuje listę z danymi według wybranej kolumny i w wybranym porządku.