Menu Zamknij

Sortowanie wg koloru komórki, koloru czcionki lub ikony komórki

 


Plik do ćwiczeń

sortowanie_kolor_ikona.xlsx


Pracując z dużymi ilościami danych często wykorzystuje się różne techniki ich wyróżniania. Można to zrobić poprzez:
– zmianę koloru czcionki,
– zmianę koloru komórki
– korzystając z różnych opcji formatowania warunkowego.
Mając w ten sposób wyróżnione dane możemy je poddawać analizie, a jednym z jej elementów jest porządkowanie danych poprzez sortowanie.

Sortowanie wg koloru komórki, koloru czcionki lub ikony komórki.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Zaznacz zakres komórek, których wartości zamierzasz sortować.
Uwaga:
Jeśli dane w arkusz są sformatowane w postaci tabeli, wystarczy kliknąć na dowolną komórkę w jej obrębie.

2. Przejdź na kartę DANE i z grupy opcji Sortowanie i filtrowanie wybierz przycisk Sortuj. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Sortowanie.

 


3. W oknie dialogowym wskaż kolumnę, według której chcesz sortować dane.
4. Określ kryterium, według którego dane mają zostać posortowane:
– wg wartości,
– wg koloru komórki,
– wg koloru czcionki,
– czy wg ikony.
Jeżeli zostanie wybrana jedna z opcji – kolor komórki, kolor czcionki lub ikona komórki – to wówczas w oknie dialogowym Sortowanie pojawi się dodatkowe pole Kolejność (zaznaczone)


5. Wybierz kolor (lub ikonę, w zależności które kryterium zostało wskazane w polu Sortowanie).
6. Wskaż opcję Na górze lub opcję Na dole.

Wskazanie opcji Na górze spowoduje, ze rekordy spełniające kryterium sortowania będą wyświetlane na początku listy.
Wskazanie opcji Na dole spowoduje, ze rekordy spełniające kryterium sortowania będą wyświetlane na końcu listy.

7. W celu dodania kolejnego kryterium sortowania należy użyć przycisku Dodaj poziom.


8. By utworzyć następne kryteria sortowania należy powtarzać polecenia od 3 do 7.


9. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Excel posortuje dane zgodnie z wprowadzonymi kryteriami.

Plik pokazujący wynik sortowania:

sortowanie_kolor_ikona_wynik.xlsx

 

Uwagi dodatkowe:
Po ustawieniu kryteriów sortowania jest możliwość ich zmiany.
Aby tego dokonać należy zaznaczyć (poprzez kliknięcie) odpowiedni poziom sortowania i nacisnąć odpowiedni przycisk okna dialogowego:
1. Usunięcie poziomu sortowania
2. Kopiowanie poziomu sortowania
3. Przesunięcie poziomu sortowania w górę lub w dół hierarchii.