Menu Zamknij

Sortowanie wg złożonych kryteriów

 


Plik do ćwiczeń

Osoby


Sortowanie danych tylko według jednego kryterium nie jest czynnością skomplikowaną. Pozwala na szybkie uporządkowanie danych, poprzez określenie kolejności w jakiej są wyświetlane na ekranie. W praktyce proste sortowanie może często nie być wystarczające do właściwego zaprezentowania zgromadzonych w tabeli informacji. W takim przypadku należy zastosować kilka poziomów sortowania.

Sortowanie wg złożonych kryteriów

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Kliknij wybraną komórkę listy.

2. Przejdź na kartę DANE.

3. W grupie opcji Sortowanie i filtrowanie naciśnij przycisk Sortuj – na ekranie pojawi się okno dialogowe Sortowanie.

4. Z lity rozwijanej wybierz nazwę kolumny, według której chcesz posortować dane.

5. Z listy Sortowanie wybierz opcję Wartości.

6. Wybierz kolejność sortowania: od A do Z (rosnąco) lub od Z do A (malejąco),

7. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe kryterium sortowania, naciśnij przycisk Dodaj poziom.

8. By dołożyć kolejne kryteria sortowania, powtarzaj polecenia z punktów od 4 do 7.

9. W kolumnach Kolejność (dla każdego nowego poziomu sortowania), z listy rozwijanej wybierz jedną z dostępnych opcji: np. od największych do najmniejszych.

10. Zamknij okno dialogowe Sortowanie – naciśnij przycisk OK.

 

 

Excel posortuje dane według zdefiniowanych kryteriów.

 

 

 

 


Informacje dodatkowe.

W zależności od typu danych, dostępne są następujące opcje kolejności sortowania:

– w przypadku danych tekstowych – od A do Z (rosnąco) lub od Z do A (malejąco),

– w przypadku danych liczbowych – od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych,

– lub wg Listy niestandardowej.

 

 

Lista niestandardowa daje następujące możliwości ustawienia parametrów sortowania:

 

Można również (co widać powyżej) zdefiniować własną listę sortowania i stosować ją jako kryterium sortowania.