Menu Zamknij

Spis treści

 

1.  Podstawy

1.1.  Obsługa programu

a.  Wprowadzenie (otwieramy nowy skoroszyt, definicja skoroszytu i arkusza).
b.  Okno programu Excel.
c.  Wprowadzanie danych.
d.  Formatowanie liczb.
e.  Zaznaczanie danych.
f.  Formatowanie komórek.
g.  Automatyczne wypełnianie komórek seriami danych.
h.  Kopiowanie, wycinanie i wklejanie komórek.
i.  Przynoszenie zawartości komórek.
j.  Wstawianie i usuwanie komórek, kolumn lub wierszy.

1.2.  Tworzenie formuł

a.  Informacje podstawowe o formułach, operatory wykorzystywane w formułach.
b.  Zasady tworzenie formuł.
c.  Edytowanie formuł.
d.  Kopiowanie, wycinanie i przenoszenie formuł.

1.3.  Wykorzystanie danych zewnętrznych

a.  Importowanie danych z pliku tekstowego.

2.  Funkcje – wprowadzenie

a.  Korzystanie z kreatora funkcji.
b. Łączenie tekstów.
c. Określanie długości tekstu.
d. Funkcja LEWY.
e. Funkcja PRAWY.
f. Funkcja FRAGMENT.TEKSTU.
g. Zaokrąglanie liczb – funkcja ZAOKR.
h. Działania warunkowe – funkcja JEŻELI.
i. Wyszukiwanie informacji – funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO.
j. Obsługa błędów – funkcja JEŻELI.BŁĄD.
k. Wyszukiwanie wartości maksymalnej lub minimalnej.
l. Obliczanie ilości komórek pustych.
m. Obliczanie ilości komórek niepustych.
n. Obliczanie czasu.
o. Obliczanie ilości dni pomiędzy dwiema datami.

3.  Analiza danych

a.  Formatowanie warunkowe.
b.  Sortowanie danych.
c.  Sortowanie wg złożonych kryteriów.
d. Sortowanie wg koloru komórki, koloru czcionki lub ikony komórki.
e.  Filtrowanie danych.
f.  Tworzenie filtrów złożonych.
g.  Filtrowanie duplikatów.
h.  Usuwanie duplikatów.
i.  Tworzenie sum częściowych.
j.  Zamiana wierszy na kolumny.

4.  Wykresy

a.  Tworzenie wykresów.
b.  Dodawanie elementów wykresu.
c.  Edytowanie i formatowanie nazwy wykresu, tytułów osi oraz legendy.
d.  Zmiana obrotu i perspektywy wykresu.
e.  Zmiana atrybutów ścian i podłoża wykresu.

5. Tabele przestawne

a.Tworzenie tabel przestawnych.
b. Projektowanie tabel przestawnych.
c. Odświeżanie danych w tabeli przestawnej.
d. Modyfikowanie układu tabeli przestawnej.
e. Obliczanie sum częściowych.
f. Obliczanie sum końcowych.
g. Tworzenie pól obliczeniowych.
h. Modyfikowanie i usuwanie pól obliczeniowych.
i. Grupowanie wierszy lub kolumn tabeli przestawnej.
j. Tworzenie i modyfikowanie wykresów przestawnych.
k. Zmiana źródła lub zakresu danych.