Menu Zamknij

Tworzenie filtrów złożonych

 


Plik do ćwiczeń

osoby_tworzenie_filtrów_złożonych.xlsx


Filtrowanie jest techniką (mechanizmem) pozwalającą na wyświetlanie na ekranie tylko tych rekordów, które spełniają określone kryteria. Rekordy, które kryteriów nie spełniają nie są pokazywane na ekranie.
Excel pozwala na niemal dowolne łączenie filtrów oraz aplikowanie różnych kryteriów filtrowania do różnych kolumn listy z danymi. Dzięki temu możliwe staje się przesianie ogromnej liczby rekordów i wychwycenie tylko tych, które nas interesują.

Tworzenie filtrów złożonych

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Kliknij wybraną komórkę listy.
2. Na karcie DANE, w grupie opcji Sortowanie i filtrowanie naciśnij przycisk Filtruj.

 

 

Obok nagłówków poszczególnych kolumn listy pojawią się małe przyciski filtrowania (na rysunku jeden wskazano niebieską strzałką).

3. Naciśnij przycisk filtrowania kolumny, dla której chcesz utworzyć kryterium filtrowania

Jeżeli wybrano kolumnę:
– z danymi numerycznymi, to w menu podręcznym dostępna będzie opcja Filtry liczb,
– z danymi tekstowymi, to w menu podręcznym dostępna będzie opcja Filtry tekstu,
– zawierającą datę, to w menu podręcznym dostępna będzie opcja Filtry dat.

 

 

 

4. Wybierz z menu opcję Filtr niestandardowy.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Autofiltr niestandardowy.

5. Wprowadź kryterium filtrowania – w przykładzie filtrujemy kolumnę Wiek.
6. Jeśli chcesz wprowadzić drugie kryterium skorzystaj z pól poniżej.
7. Wybierz operator łączący utworzone kryteria.

 

 

Wybranie operatora I powoduje, że wyświetlone zostaną tylko rekordy spełniające oba kryteria.
Wybranie operatora LUB powoduje, że wyświetlone zostaną rekordy spełniające co najmniej jedno z kryteriów.

 

8. Naciśnij przycisk OK.

Excel wyświetli na ekranie tylko rekordy spełniające podane kryteria filtrowania, czyli w powyższym przykładzie osoby które mają więcej niż 35 i mniej niż 45 lat.

 

9. Aby usunąć filtrowanie rekordów należy na karcie DANE, w grupie opcji Sortowanie i filtrowanie nacisnąć przycisk Wyczyść.