Menu Zamknij

Tworzenie i modyfikowanie wykresów przestawnych

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


Jak już wcześniej wielokrotnie wspominano, tabela przestawna jest narzędziem oferującym ogromne możliwości analityczne, pozwalającym identyfikować wzorce w seriach danych. Wykresy przestawne, które bazują na tabelach przestawnych, powodują, że wzorce takie stają się jeszcze bardziej widoczne. Mechanizm wykresów przestawnych łączy w sobie dynamiczne możliwości analityczne, oferowane przez tabele przestawne, z graficzną atrakcyjnością wykresów.
Podobnie jak w przypadku innych wykresów, możliwych do wykonania w programie Excel, również dla wykresów przestawnych można:

 • definiować typ i rodzaj wykresu,
 • definiować i opisywać osie,
 • tworzyć legendę,
 • a później w niemal dowolny sposób modyfikować te elementy i dopasowywać je do własnych potrzeb.

Tworząc wykres na bazie tabeli przestawnej, można oprzeć go na polach podsumowania i następnie w prosty sposób zmieniać układ wierszy i kolumn. Jeśli zmienimy układ raportu tabeli przestawnej, Excel automatycznie zmodyfikuje powiązany z nim wykres przestawny.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tabela przestawna_2_b.

Tworzenie wykresu przestawnego

 1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABELI PRZESTAWNEJ.
 2. Na karcie ANALIZA, w grupie opcji Narzędzia należy wybrać i kliknąć przycisk Wykres przestawny.
 3. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Wstawianie wykresu.
 4. Kliknij preferowany typ wykresu.
 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Na ekranie pojawi się wykres przestawny oraz panel Pola wykresu przestawnego.

  Nasz wykres jest bardzo nieczytelny, ponieważ zawiera dużą ilość informacji, ale zaraz spróbujemy to uporządkować.

 7. Zmniejszymy ilość informacji poprzez usunięcie Nr tyg z pola WIERSZE. Działanie to spowodowało, że wykres stał się bardziej czytelny.


Modyfikując układ tabeli przestawnej, wpływamy na wygląd i zawartość wykresu przestawnego.
Manipulując w ten sposób danymi, możemy uzyskać pożądany wygląd wykresu, a tym samym otrzymać interesujące nas informacje w czytelnej i atrakcyjnej formie.

Filtrowanie danych na wykresie przestawnym.

 1. Przeciągnij pole Kierowca z pola WIERSZE do pola FILTRY.

 2. Zmienił się układ tabeli przestawnej oraz układ wykresu. W lewym górnym rogu wykresy pojawił się przycisk listy rozwijalnej z napisem Kierowca. W tej chwili mamy wyświetlone dane dla wszystkich kierowców, na co wskazuje napis (Wszystko) u góry tabeli przestawnej, w kolumnie Z.

 3. Kliknij przycisk Kierowca znajdujący się na wykresie (lub rozwiń listę znajdującą się w tabeli przestawnej obok etykiety Kierowca).
 4. Wybierz kierowcę, którego dane chcesz poddać analizie.
 5. Kliknij przycisk OK.


Zmieniła się zawartość tabeli, a tym samym uległy zmianie dane pokazywane na wykresie przestawnym. Widać również, że dane zostały przefiltrowane, ponieważ:

 • obok etykiety Kierowca w tabeli przestawnej pojawiły się nazwisko i imię kierowcy, tu: GRABOWSKI Mariusz,
 • na przycisku Kierowca znajdującym się na obszarze wykresu pojawił się znaczek lejka.

Dzięki temu narzędziu można pracować z mniejszą ilością danych, a tym samym łatwiej jest je analizować.

Formatowanie wykresów przestawnych.

Podobnie jak w przypadku innych wykresów mamy dostęp do narządzi formatowania.
Pojedyncze kliknięcie na obszarze wykresy uaktywnia dostęp do menu:

 1. Elementy wykresu.
 2. Style wykresu.
 3. Podwójne klikniecie na obszarze wykresy uruchamia boczny panel: Formatowanie obszaru wykresu, który daje szerokie możliwości wpływania na jego wygląd.