Menu Zamknij

Tworzenie pól obliczeniowych

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


Tabele przestawne to wszechstronne narzędzie, które umożliwia również tworzenie pól zupełnie nowego typu, zwanych polami obliczeniowymi. Wartości tych pól obliczane są na podstawie wartości innych pól tabeli przestawnej. Pola obliczeniowe powstają poprzez utworzenie odpowiedniej formuły, która może składać się z:

 • funkcji,
 • operatorów (+, -,*,/),
 • odwołań do innych pól.

Odwołanie może odnosić się do innego pola obliczeniowego tabeli przestawnej.
Formuły pól obliczeniowych nie mogą używać odwołań do komórek.

Tworzenie pól obliczeniowych.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tabela przestawna_1.
Zadanie.
Załóżmy, że:
– jakaś część wynagrodzenia kierowcy (nazwijmy ją premią) uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów,
– stawka za przejechany kilometr wynosi 40 groszy.
Stąd formuła, która policzy premię ma postać:
=km*0,4
Obliczona wartość wyrażona zostanie w PLN.
Ponieważ w tabeli przestawnej, znajdującej się w arkuszu Tabela przestawna_1, mamy wyliczone miesięczne ilości kilometrów przejechanych przez kierowców, więc opierając się na tych danych obliczymy wartość premii miesięcznej (osobno dla września i października – odpowiednio miesiące 9 i 10) dla każdego z kierowców.

 1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABELI PRZESTAWNEJ.
 2. Na karcie ANALIZA, w grupie opcji Obliczenia należy wybrać i kliknąć przycisk Pola, elementy i zestawy.
 3. Z menu, które się rozwinęło należy wybrać opcję Pole obliczeniowe.
 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstawianie pola obliczeniowego.
 5. Wpisz nazwę nowego pola – naszym przypadku niech nazywa się Premia.
 6. Wybierz pole, do którego będzie się odnosiła tworzona formuła (w naszym przypadku pole ”km”) i dwukrotnie je kliknij. Wybrane pole pojawiło się w linii o nazwie Formuła.
 7. Wpisz: „*0,4” – powstanie formuła zgodna z tym co założono powyżej.
 8. Kliknij przycisk OK.


Excel wyliczy Premię.
Wyniki są następujące:

Uwaga!
– utworzone pole obliczeniowe pojawi się na końcu listy pól tabeli przestawnej,
– pole obliczeniowe może zostać umieszczone wyłącznie w obszarze WARTOŚCI,
– wartości pola obliczeniowego są wyświetlane w obszarze danych tabeli przestawnej.