Menu Zamknij

Tworzenie sum częściowych

 


Plik do ćwiczeń

sumy częściowe.xlsx


 

Dysponując uporządkowaną listą danych, czyli taką, której dane są posortowane przynajmniej według jednej z kolumn, można w Excelu w prosty sposób obliczać:
– wartości średnie,
– wartości minimalne,
– wartości maksymalne
oraz wiele innych, zarówno dla tej kolumny, jak i pozostałych.
Obliczenia takie można wykonywać wykorzystując Sumy częściowe.
Suma częściowa wykorzystuje mechanizm konspektu do ukrywania wybranych zakresów danych, dzięki czemu można łatwo porównywać dane z wierszy i kolumn. Mechanizm konspektu danych pozwala na łatwe ukrywanie danych szczegółowych i pokazywanie tylko wyników obliczeń.

Tworzenie sum częściowych

1. Kliknij wybraną komórkę posortowanej listy rekordów.
2. Na karcie DANE, w grupie opcji Konspekt odszukaj i naciśnij przycisk Suma częściowa.

 

Na ekranie pojawi się okno dialogowe Sumy częściowe.

3. Wybierz kategorię danych, dla której chcesz wyznaczyć sumy częściowe.
4. Wybierz rodzaj obliczeń, które chcesz wykonać.
5. Zaznacz jedną lub więcej kolumn, dla których chcesz wyznaczyć sumy częściowe.
6. Naciśnij przycisk OK.

 


Na ekranie pojawi się lista sum częściowych wraz z kontrolkami konspektu danych pozwalającymi na szybkie ukrywanie i odsłanianie wybranych grup danych oraz porównywanie otrzymanych wyników.

7. Aby porównać wyniki z różnych wierszy naciśnij przycisk ze znakiem minus (-).

 


Na ekranie pojawią się tylko wiersze zawierające sumy pośrednie.

8. Aby wyświetlić dane szczegółowe naciśnij przycisk ze znakiem plus (+).

 

9. By tworzyć kolejne poziomy sum częściowych należy powtarzać polecenia z punktów od 3 do 6.

Tworząc kolejne poziomy, należy pamiętać, by opcja Zamień sumy częściowe nie była zaznaczona.

 


Excel wyliczy dodatkowo sumy częściowe dla nowej kategorii. Poniżej widok sum częściowych dla kategorii: Kwartał i Magazyn.

 

 

Aby powrócić do pierwotnej tabeli z danymi, należy otworzyć okno dialogowe Sumy częściowe i nacisnąć przycisk Usuń wszystko.