Menu Zamknij

Tworzenie tabel przestawnych

 


Plik do ćwiczeń

Tabela_przestawna


Excel nie służy tylko do przechowywania danych i wykonywania na nich obliczeń. Excel udostępnia również znakomite i potężne narzędzia do analizy danych, umożliwiające podejmowanie bardziej efektywnych decyzji.
Tabele przestawne, będące jednymi z najbardziej użytecznych narzędzi służących do analizy danych, są jednocześnie jednymi z najmniej znanych, a tym samym najrzadziej wykorzystywanych mechanizmów programu Excel. Właśnie ze względu na te cechy potraktowane zostały przez nas, tak jak na to zasługują, czyli w sposób specjalny i nie będą omawiane razem z innymi narzędziami.

Tworzenie tabel przestawnych

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Transport.

 1. Zaznacz obszar danych, który chcesz uwzględnić w tabeli przestawnej.
 2. Przejdź na kartę WSTAWIANIE.
 3. Naciśnij przycisk Tabela przestawna znajdujący się z lewej strony, w grupie opcji Tabele.
 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej.
 5. Wybierz źródło, z którego będą pochodzić analizowane dane. Dostępne są dwie opcje: dane z bieżącego skoroszytu albo dane zewnętrzne. Jeśli wcześniej zaznaczyłeś dane, to naturalnym źródłem jest bieżący skoroszyt, a zakres danych jest już widoczny w polu Tabela/zakres.
 6. Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić raport tabeli przestawnej – sugeruję, by wybierać Nowy arkusz.
 7. Klikamy przycisk OK.

 8. W nowym arkuszu pojawią się:

 9. Szablon Tabeli przestawnej.
 10. Panel: Pola tabeli przestawnej.
 11. Na Wstążce pojawi się karta NARZĘDZIA TABEL PRZESTAWNYCH,w skład której wchodzą karty: ANALIZA i PROJEKTOWANIE.


To są narzędzia, umożliwiające pracę z Tabelą przestawną.