Menu Zamknij

Tworzenie wykresów

 


Plik do ćwiczeń

sprzedaż.xlsx


 

Użytkownikami Excela są różni ludzie. W grupie użytkowników znajdą się zarówno tacy, którzy potrafią wnioskować na podstawie danych numerycznych zgromadzonych w kolumnach i wierszach, jak i tacy, którym lepiej pracuje się z danymi przedstawionymi w sposób graficzny czyli zazwyczaj w postaci wykresów.

Niewątpliwą zaletą wykresów jest to, że:
– ułatwiają odnajdywanie wzorców w ciągach danych liczbowych,
– dane stają się bardziej przestępne dla osób bez zacięcia analitycznego i generalnie dla osób postronnych,
– pozwalają zrobić na odbiorcach większe wrażenie, ponieważ człowiek lepiej przyswaja informacje w postaci graficznej.
Z tego też względu Excel został wyposażony w szereg narzędzi pozwalających na szybkie generowanie wykresów i graficzną prezentację analizowanych danych.

 

Tworzenie wykresów

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Zaznacz zakres danych, które mają zostać pokazane na wykresie. Koniecznie należy zaznaczyć nagłówki wierszy i kolumn.

2. Na karcie WSTAWIANIE, w grupie opcji Wykresy naciśnij przycisk (rozwiń menu) odpowiadający żądanemu typowi wykresu – dostępnych jest wiele typów wykresów: liniowe, kołowe, kolumnowe, słupkowe itd. W przykładzie korzystamy z wykresu kolumnowego.

3. Z rozwiniętego menu wybierz odpowiedni rodzaj wykresu.

 

Excel utworzy wykres, który bazuje na danych pochodzących z zaznaczonych kolumn i wierszy.

 

Po utworzeniu wykresu, na Wstążce uaktywniony zostanie obszar NARZĘDZIA WYKRESÓW, zawierający karty: PROJEKTOWANIE i FORMATOWANIE.