Menu Zamknij

Usuwanie duplikatów

 


Plik do ćwiczeń

Kierowcy.xlsx


Korzystając z filtrowania duplikatów tak naprawdę usuwamy je tylko z aktualnego widoku, czyli po  prostu nie są widoczne na ekranie. Jeżeli jednak chcemy trwale usunąć duplikaty rekordów należy skorzystać z innego narzędzia.

 

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Zaznacz listę rekordów.

2. Przejdź na kartę DANE i z grupy Narzędzia danych wybierz i naciśnij  przycisk Usuń duplikaty.

 

 

3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Usuwanie duplikatów.

 

4. Zaznacz opcję Moje dane mają nagłówki (oczywiście jeśli lista rekordów posiada nagłówki).

5. Zaznacz kolumny, w których chcesz wyszukiwać duplikaty.

6. Naciśnij przycisk OK.

 

 

Excel wyszuka i usunie wszystkie zduplikowane rekordy znajdujące się na zaznaczonej liście. Po tej operacji w pliku do ćwiczeń pozostanie 50 unikalnych rekordów.