Menu Zamknij

Wprowadzanie danych

 

Dane w arkuszach przechowywane są w komórkach, które uporządkowane są w wiersze i kolumny .
Wiersze arkusza są automatycznie kolejno numerowane, począwszy od wiersza numer 1. W przypadku kolumn stosuje się nieco inne oznaczenie, czyli kolejnym kolumnom przypisywane są kolejne litery alfabetu począwszy od litery A. Gdy Excel dojdzie do kolumny Z, to zaczyna nadawać kolumnom dwuliterowe nazwy rozpoczynając od AA, AB, AC itd.
Dzięki takiemu sposobowi oznaczania wierszy i kolumn, każda komórka arkusza ma indywidualny adres składający się z nazwy kolumny i numeru wiersza, na przecięciu których się ona znajduje, np. A1, B14, AC125 itp.
Poniżej przykład komórki o adresie E5

Adres komórki
Każdy arkusz Excela (począwszy od wersji 2007) może się składać z ponad miliona wierszy i ponad 16 tysięcy kolumn.

 

Wprowadzanie tekstu

1. Przejdź do komórki, w której chcesz wprowadzić tekst.
2. Wpisz żądany tekst.
3. Wciśnij przycisk Wpis, znajdujący się na pasku formuły.

Wprowadzanie tekstu do komórki

Proszę zwrócić uwagę, że wprowadzany tekst jest widoczny zarówno w komórce B3, jak i na pasku formuły (zaznaczone żółtym kolorem).

Zamiast przycisku Wpis można użyć (i tak najczęściej się postępuje) klawisza ENTER. Użycie go spowoduje, że Excel wyświetli wprowadzony tekst w komórce  i automatycznie przeniesie zaznaczenie komórki poniżej wpisanego tekstu.
Na poniższym rysunku widać, że tekst został wprowadzony do komórki o adresie B3, a zaznaczenie znajduje się w komórce B4 – jest to właśnie efekt użycia klawisza ENTER.

Wprowadzanie danych - użycie klawisza Enter

 

Wprowadzanie liczb

1. Przejdź do komórki, w której chcesz wprowadzić liczbę.
2. Wpisz żądaną liczbę.
3. Naciśnij klawisz ENTER.

Wprowadzanie liczb

 

Wprowadzanie liczb jako tekstu

1. Przejdź do komórki, w której chcesz wprowadzić liczbę, która ma być traktowana jako tekst.
2. Wpisz żądaną liczbę, poprzedzając ją znakiem apostrofu.
3. Naciśnij klawisz ENTER.

Wprowadzanie liczby jako tekstu
Po zatwierdzeniu, w lewym górnym rogu komórki, do której jako tekst została wprowadzona liczba, pojawi się mały zielony trójkącik. W ten sposób oznaczane są komórki, w których znajdują się liczby zapisane jako tekst.

Oznaczenie komórki z liczbą zapisaną jako tekst

 

Wprowadzanie dat

1. Przejdź do komórki, w której chcesz wprowadzić datę.
2. Wpisz żądaną datę.
3. Naciśnij klawisz ENTER.

Wprowadzanie dat