Menu Zamknij

Wprowadzenie (otwieramy nowy skoroszyt, definicja skoroszytu i arkusza)

 

Microsoft Excel to elektroniczny arkusz kalkulacyjny, który może być używany do:
– tworzenia list danych,
– wykonywania obliczeń matematycznych, statystycznych i finansowych,
– tworzenia wykresów,
– analizowania danych oraz wielu innych operacji.

Pliki tworzone i zapisywane przez program Excel nazywa się skoroszytami. Każdy skoroszyt może składać się z wielu arkuszy.
Poszczególne arkusze są zbiorem komórek (uporządkowanych w wiersze i kolumny), do których mogą być wprowadzane (i przechowywane) różne informacje.

Uruchomienie programu Excel

Należy w menu Start lub na Pulpicie odszukać ikonę:
Ikona programu Excel
a następnie kliknąć (na Pulpicie dwukrotnie).

Po tej czynności pojawi się okno:

Uruchamianie programu Excel

i tu należy okreslić, czy chcemy:
1. Otworzyć pusty skoroszyt,
2. Otworzyć skoroszyt już wcześniej używany?

Otwieranie nowego skoroszytu

Jeśli już pracujemy z jakimś skoroszytem i chcemy otworzyć nowy lub kolejny to należy:
– kliknąć przycisk PLIK

Otwieranie Menu PLIK
– wybrać polecenie Nowy (gdy chcemy otworzyć pusty skoroszyt) lub Otwórz (gdy chcemy skorzystać ze skoroszytu wcześniej utworzonego).

 

Otwieranie nowego skoroszytu