Menu Zamknij

Wstawianie i usuwanie komórek, kolumn lub wierszy

 


Plik do ćwiczeń

Skoroszyt_2


Pracując z arkuszem kalkulacyjnym niejednokrotnie konieczne będzie wprowadzenie zmian w układzie arkusza. Może się okazać, że zaistnieje potrzeba wstawienia lub usunięcia niektórych komórek lub nawet całych wierszy czy też kolumn. Excel pozwala na przeprowadzanie tego typu operacji. Możliwe jest przesuwanie pojedynczych komórek lub zakresów komórek w górę, w dół, w prawo lub w lewo. Można również, w razie potrzeby, dodawać lub usuwać kolumny i wiersze.

Wstawianie komórek

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić nową komórkę. Jeśli chcesz wstawić kilka komórek, to zaznacz tyle komórek, ile zamierzasz wstawić.
2. W karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, w grupie Komórki kliknij strzałkę znajdującą się poniżej (lub obok) polecenia Wstaw. Na ekranie pojawi się menu.

 

Wstaw komórki

 

3. Wybierz polecenie Wstaw komórki. Na ekranie pojawi się okno dialogowe.
4. Zaznacz kierunek, w którym mają być przesunięte pozostałe komórki
5. Zatwierdź przyciskiem OK.

 

Wstaw komórki - okno dialogowe

 

Excel przesunie zaznaczoną ilość komórek

 

Wstaw komórki - efekt przesuniecia w dół

 

Usuwanie komórek

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Kliknij miejsce, w którym chcesz usunąć komórkę. Jeśli chcesz usunąć kilka komórek, to zaznacz tyle komórek, ile zamierzasz usunąć.
2. W karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, w grupie Komórki kliknij strzałkę znajdującą się poniżej (lub obok) polecenia Usuń. Na ekranie pojawi się menu.

 

Usuń komórki

 

3. Wybierz polecenie Usuń komórki. Na ekranie pojawi się okno dialogowe.
4. Zaznacz kierunek, w którym mają być przesunięte pozostałe komórki
5. Zatwierdź przyciskiem OK.

 

Usuń komórki - okno dialogowe

 

Excel przesunie zaznaczoną ilość komórek

 

Usuń komórki - efekt przesunięcia do góry

 

Wstawianie kolumn i wierszy

 

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Zaznacz wiersze lub kolumny, przed którymi chcesz wstawić nowe wiersze lub kolumny.
2. W karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, w grupie Komórki kliknij polecenie Wstaw.

 

Wstaw wiersze

 

Excel wstawi odpowiednią (wskazywaną) ilość wierszy – w naszym przypadku to 2 wiersze.

 

Wstaw wiersze - efekt

 

 

Usuwanie kolumn i wierszy

 

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

1. Zaznacz wiersze lub kolumny, które zamierzasz usunąć.
2. W karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, w grupie Komórki kliknij polecenie Usuń.

 

Usuń wiersze

 

Excel usunie zaznaczone wiersze.

 

Usuń wiersze - efekt

 

Identycznie należy postępować, gdy chce się dodawać lub usuwać kolumny.