Menu Zamknij

Wyszukiwanie wartości maksymalnej lub minimalnej – funkcje MAX i MIN

 


Plik do ćwiczeń

Funkcje


Funkcja MAX zwraca największą wartość ze zbioru liczb, przedstawionego w formie kolumny lub tablicy. Ignoruje wartości logiczne i tekst.

Funkcja MAX

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.

Skorzystaj z arkusza o nazwie Max_Min.
Kolumna Zarobki i tablica Tablica-Zarobki są dwoma zbiorami zawierającymi te same elementy, ale zapisanymi na dwa różne sposoby.

Naszym zadaniem będzie wyznaczenie największych wartości w obu zbiorach liczbowych.
 
Wyszukiwanie w kolumnie.

  1. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik (w tym przypadku proponuję komórkę L16).
  2. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Więcej funkcji, w podkategorii Statystyczne wybierz i kliknij funkcję MAX.
  3. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji.
  4. W pole Liczba1 wprowadzamy zakres komórek, które mają być poddane analizie. W naszym przypadku zaznaczamy liczby z kolumny Zarobki.
  5. Klikamy przycisk OK.


Wynik działania funkcji jest następujący:

 
Wyszukiwanie w tablicy

  1. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik (w tym przypadku proponuję komórkę L17).
  2. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Więcej funkcji, w podkategorii Statystyczne wybierz i kliknij funkcję MAX.
  3. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji.
  4. W pole Liczba1 wprowadzamy zakres komórek, które mają być poddane analizie. W naszym przypadku zaznaczamy liczby z kolumny Zarobki.
  5. Klikamy przycisk OK.


Wynik działania funkcji jest następujący:

Wyniki są identyczne, więc widać, że bez względu na to, czy wyszukujemy wartości maksymalne w kolumnie, czy też w tablicy, to (jeśli zbiory zawierają te same liczby) otrzymamy tę samą wartość.

Funkcja MIN

Funkcja MIN zwraca najmniejszą wartość ze zbioru liczb, przedstawionego w formie kolumny lub tablicy. Ignoruje wartości logiczne i tekst.
W identyczny sposób, jak w przypadku funkcji MAX, można szukać wartości minimalnej w obu zbiorach. Należy jedynie na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Więcej funkcji, w podkategorii Statystyczne wybrać funkcję MIN.

Następnie w oknie dialogowym Argumenty funkcji wskazujemy zakres komórek, które chcemy analizować (kolumna lub tablica) i otrzymujemy wynik: