Menu Zamknij

Zamiana wierszy na kolumny

 


Plik do ćwiczeń

Transpozycja.xlsx


Excel daje duże możliwości w kwestii wyglądu tworzonych list i tabel. Można swobodnie:
– dodawać i usuwać wiersze i kolumny,
– przenosić całe kolumny i wiersze w inne obszary arkusza, zachowując nienaruszone formatowanie komórek.
Czasami może jednak zaistnieć potrzeba zamiany (transpozycji) danych z wierszy na kolumny lub odwrotnie.
Excel umożliwia taką operację dzięki wykorzystaniu funkcji Transponuj i okna dialogowego Wklejanie specjalne.

Zamiana (transpozycja) wierszy na kolumny

Sposób 1

1. Zaznacz komórki, których transpozycji chcesz dokonać.
2. Na karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, w grupie Schowek odszukaj i następnie naciśnij przycisk Kopiuj (można użyć Ctrl+C).

 

3. Kliknij komórkę, która ma być pierwszą komórką nowego wiersza lub kolumny (gdzie mają zostać wklejone skopiowane w pkt.2 dane).


Uwaga:
Przed wklejaniem należy upewnić się, że w obszarze docelowym znajduje się odpowiednia ilość wolnych komórek, by pomieścić skopiowane dane.
Należy również pamiętać, że Excel usunie dotychczasową zawartość komórek (jeśli taka istniała) i zastąpi ją skopiowanymi danymi.

4. Na karcie NARZĘDZIA GŁÓWNE, w grupie Schowek odszukaj przycisk Wklej i naciśnij znajdującą się pod nim strzałkę.
5. Z rozwiniętego menu opcji wklejania wybierz opcję Wklej specjalnie.

 

6. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne należy wybrać opcję Transpozycja.

 

Excel dokona transpozycji zaznaczonych i skopiowanych wcześniej komórek.

 

Sposób 2

Powyższy efekt można również uzyskać korzystając z menu podręcznego.
Po skopiowaniu komórek (punkty 1 i 2) należy kliknąć prawym klawiszem myszki na komórce z punktu 3.
Na ekranie pojawi się menu podręczne.

4. Z menu podręcznego z grupy opcji Wklej specjalnie wybrać przycisk Transpozycja.

Uzyskamy ten sam efekt co poprzednio, czyli wiersze zamienione z kolumnami.