Menu Zamknij

Zaokrąglanie liczb – funkcja ZAOKR

 


Plik do ćwiczeń

Funkcje


 

Funkcja ZOKR jest bardzo przydatną funkcją. Zaokrągla ona liczbę do określonej ilości miejsc w części ułamkowej („po przecinku”).

Zaokrąglanie liczb – funkcja ZAOKR

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Liczba.

Arkusz ten zawiera wymiary 10 produktów podane w centymetrach. Dla każdego produktu obliczona została objętość (zakładamy, że produkty te są prostopadłościanami) wg wzoru:

Objętość = długość x szerokość x wysokość

Ponieważ objętość chcemy wyrazić z litrach (czyli w dm3), a wymiary podane są w centymetrach (gdzie: 1 dm =10 cm, 1 dm3 = 1000 cm3), więc powyższy wzór należy nieco zmodyfikować i będzie on wyglądał następująco:

Objętość [l] = (długość [cm] x szerokość [cm] x wysokość [cm]) / 1000

  Zapis formuły pokazano na poniższym zrzucie ekranu:
 

 
Jak widać obliczenia te charakteryzują się dużą dokładnością – wiele cyfr w część ułamkowej (potocznie mówiąc „po przecinku”). Większość systemów komputerowych, stosowanych w przedsiębiorstwach, ma programowo ograniczoną ilość znaków przechowywanych w części ułamkowej („po przecinku”). Rzadko stosuje się więcej niż cztery.
Z tego też względu, przed wprowadzeniem takich danych do systemu komputerowego, zasadne jest zaokrąglenie ich (zgodnie z zasadami matematyki) do odpowiedniej ilości znaków.

1. Kliknij komórkę, w której ma się pojawić wynik.
2. Na karcie FORMUŁY, w grupie opcji Biblioteka funkcji, w kategorii Matematyczne i Trygonometryczne kliknij funkcję ZAOKR.3. Uruchomione zostanie okno dialogowe Argumenty funkcji. Funkcja ma dwa argumenty. Należy wskazać komórkę, w której znajduje się liczba, którą chcemy zaokrąglić.
4. Określamy, do ilu miejsc po przecinku chcemy liczbę zaokrąglić.
5. Klikamy przycisk OK.
 


Wynik działania funkcji jest następujący: