Menu Zamknij

Zaznaczanie danych

 

By móc wykonać polecenia programu Excel należy zaznaczyć komórkę lub zakres komórek, w stosunku do których to polecenie ma mieć zastosowanie. Jeśli chcemy zmienić kolor tła wielu komórek lub sformatować ich zawartość, należy zacząć od ich zaznaczenia.

Zaznaczanie całego arkusza

1. Naciśnij przycisk Zaznacz wszystko.

 

Zaznacz wszystko

 

Zamiast tego można wykorzystać kombinację klawiszy Ctrl+A.

 

Zaznaczanie ciągłego zakresu komórek

1. Kliknij pierwszą komórkę zakresu, który należy zaznaczyć.
2. Przytrzymaj przycisk i przeciągnij mysz do ostatniej komórki zaznaczanego zakresu.

 

Zaznaczanie ciągłego zakresu komórek

 

Można to również zrobić w inny sposób, czyli:
– należy kliknąć pierwszą komórkę zakresu,
– wcisnąć i przytrzymać klawisz Shift,
– następnie kliknąć ostatnią komórkę zakresu.

 

Zaznaczanie nieciągłego zakresu komórek

 

1. Kliknij komórkę znajdującą się w górnym narożniku pierwszego zakresu komórek.
2. Przytrzymaj przycisk i przeciągnij mysz do ostatniej komórki zaznaczanego zakresu.
3. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij komórkę znajdującą się w górnym narożniku drugiego zakresu komórek.
4. Zaznacz kolejny zakres komórek.

 

Zaznaczanie nieciągłego zakresu komórek

 

Aby móc zaznaczyć kolejne zakresy komórek należy powtarzać operacje z punktów 3 i 4.

 

Zaznaczanie kolumn

 

1. Kliknij nagłówek pierwszej kolumny, którą chcesz zaznaczyć.
2. Wciśnij przycisk i przeciągnij mysz, aż do ostatniej kolumny, którą chcesz zaznaczyć.

Zaznaczanie kolumn

 

Zaznaczanie wierszy

 

1. Kliknij nagłówek pierwszego wiersza, który należy zaznaczyć.
2. Wciśnij przycisk i przeciągnij mysz, aż do ostatniego wiersza, który należy zaznaczyć.

Zaznaczanie wierszy