Menu Zamknij

Zmiana obrotu i perspektywy wykresu

 


Plik do ćwiczeń

sprzedaż_d.xlsx


Po utworzeniu wykresu można manipulować jego ustawieniem w taki sposób, by był on jak najbardziej czytelny dla odbiorcy, by wszystkie dane były możliwie najlepiej widoczne.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku wykresów trójwymiarowych, gdzie dzięki opcji obracania wykresu wokół osi oraz opcji zmiany perspektywy, możliwe staje się analizowania wielu danych.

 

Otwórz plik do ćwiczeń.

 

Zmiana obrotu

1. Prawym klawiszem kliknij na obszarze wykresu.

2. Z rozwiniętego menu podręcznego wybierz opcję Obrót 3-W.

Z boku uruchomione zostanie okienko zadań Formatowanie obszaru wykresu.
W polach Obrót wokół osi X i Obrót wokół osi Y widoczne są aktualne ustawienia.

 

 

3. Wpisz odpowiednią wartość lub użyj przycisków strzałek do zmiany obrotu wykresu w osi X.

4. Wpisz odpowiednią wartość lub użyj przycisków strzałek do zmiany obrotu wykresu w osi Y.
 
Po wybraniu odpowiednich wartości wykres zmienia swój wygląd.
 

Ustawiając:
– Obrót wokół osi X na 20 stopni
– Obrót wokół osi Y na 15 stopni
widzimy, że wykres stał się bardziej czytelny (np. wielkość sprzedaży Sklepu 9 z lipca stała się widoczna).

Zmiana perspektywy.

Aby zmienić perspektywę wykresu należy odznaczyć opcję Osie pod kątem prostym.
 

 
Pole Perspektywa stało się polem edytowalnym, a strzałki obok stały się aktywne.
 

 
Wpisując odpowiednią wartość lub używając strzałek wpływamy na zmianę perspektywy wykresu.