Menu Zamknij

Zmiana źródła lub zakresu danych

 


Plik do ćwiczeń
 
Tabela_przestawna
 


Gdy tworzymy tabelę przestawną, to budujemy ją na pewnym zamkniętym zakresie danych. Zmiany w danych źródłowych nie skutkują zmianami w tabeli przestawnej. Jeśli zmianie ulegną jakieś informacje, to aby uwzględnić je w tabeli przestawnej, należy skorzystać z (opisanego już) mechanizmu odświeżania.
Podobnie rzecz ma się z zakresem danych. Jeśli do danych źródłowych dopiszemy nowe informacje, to nie będą one uwzględniane w tabeli przestawnej. Aby to zmienić należy wykorzystać mechanizm Zmiana źródła danych. Mechanizm ten umożliwia:

  • zmianę zakresu danych.
  • całkowitą zmianę źródła danych.

Pobierz i otwórz plik do ćwiczeń.
Skorzystaj z arkusza o nazwie Tab_przest_zmiana.
 

Zmiana źródła danych.

  1. Kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej. Excel uaktywni NARZĘDZIA TABELI PRZESTAWNEJ.
  2. Na karcie ANALIZA, w grupie opcji Dane należy wybrać i kliknąć przycisk Zmień źródło danych.
  3. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Zmienianie źródła danych tabeli przestawnej. Obecnie – co widać – źródłem jest arkusz Transport.
  4. Kliknij arkusz Transport_2. Zwróć uwagę, że zmieniała się nazwa okna dialogowego na: Przenoszenie tabeli przestawnej.
  5. Zaznacz zakres danych, który ma być uwzględniony przez tabelę przestawną.
  6. Kliknij przycisk OK.


W arkuszu Tab_przest_zmiana pojawiły się nowe dane – pojawiły się dane z 11 miesiąca, czyli listopada.

Zmiana zakresu danych.

W ten sam sposób można zmienić zakres danych. Nie zmieniamy wówczas arkusza będącego źródłem danych, a jedynie zakres, który ma być uwzględniony przez tabelę przestawną.